Luttisen kirkollisvalitus jätettiin tutkimatta, koska valmistelevasta päätöksenteosta ei voi valittaa – Oikeus katsoi, ettei kirkkoneuvostolla ollut päätösvaltaa toimitiloihin liittyvässä kysymyksessä

0
Hirsipäiväkodin perustukset Pyhärannan Ihoden kylässä ovat olleet paikallaan keväästä 2018 asti. Kuva: Hanna Hyttinen

Kirkkoneuvosto päätti syksyllä 2019, ettei Pyhärannan seurakunta lähde mukaan kiinteistöosakeyhtiöön kunnan kanssa. Seurakunta oli saanut testamentin kautta noin 400 000 euron suuruisen perinnön sekä 8,5 hehtaaria metsää.

Testamentin tekijä edellyttää, että testamentin turvin seurakunta järjestää kokoontumistilan Ihodeen. Yksi vaihtoehto testamentin käyttämiseen oli kunnan ja seurakunnan välinen kiinteistöosakeyhtiö Ihodeen rakenteilla olevan hirsipäiväkotirakennuksen ympärille. Yhtiön perustamisesta käytiin tunnusteluja syksyllä 2019, mutta seurakunta jättäytyi kirkkoneuvoston päätöksellä hankkeen ulkopuolelle.

Kirkkoneuvoston jäsen Rauno Luttisen teki kirkollisvalituksen Turun hallinto-oikeudelle kirkkoneuvoston päätöksestä. Toukokuun alussa päätöksensä tehnyt hallinto-oikeus jätti kuitenkin tutkimatta Luttisen tekemän valituksen.

– Kirkkoneuvoston päätöksen 22.11.2019 on näin ollen katsottava olevan luonteeltaan vain kirkkovaltuuston päätöksen valmistelua eikä päätöksestä saa kirkkolain mukaan tehdä oikaisuvaatimusta tai kirkollisvalitusta, hallinto-oikeus toteaa päätöksessään.

Kirkkolain mukaan toimitilojen hankinta kuuluu kirkkovaltuustolle eikä valtuusto ollut hallintosäännöllään siirtänyt päätösvaltaa kirkkoneuvostolle. Kirkkolaki määrää niin ikään, ettei valmistelevasta päätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimusta tai kirkollisvalitusta.

Oikeus määräsi myös oikaisuvaatimusohjeistuksen poistettavaksi kirkkoneuvoston 22.11.2019 tekemästä päätöksestä. Luttinen oli tehnyt oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvoston marraskuussa tekemästä päätöksestä. Kirkkoneuvosto kumosi oikaisuvaatimuksen joulukuussa 2019.

Vastatessaan Luttisen tekemään oikaisuvaatimukseen neuvosto katsoi, että päätös siitä lähteekö seurakunta mukaan kiinteistöosakeyhtiöön vai ei, kuuluu neuvoston toimivaltaan. Lisäksi neuvosto katsoi, ettei se ollut ylittänyt toimivaltansa päättäessään asiasta.

– Kun kirkkoneuvosto on päättänyt, ettei seurakunta lähde mukaan hankkeeseen, on kirkkoneuvosto päättänyt, ettei se valmistele asiaa kirkkovaltuustolle. Kirkkoneuvosto jatkaa selvitystyötä parhaasta mahdollisesta toteutusvaihtoehdosta ja tulee aikanaan esittämään hankevaihtoehtoa piirustuksineen valtuustolle hyväksyttäväksi, kirkkoneuvosto totesi tuolloin.

Hallinto-oikeus oli kirkkoneuvoston kanssa eri mieltä ja kumosi tämän tekemän joulukuussa 2019 tekemän päätöksen. Syynä oli se, että neuvoston 22.11. tekemä päätös katsottiin valmistelevaksi päätökseksi, josta ei voi tehdä oikaisuvaatimusta.

Käytännössä hallinto-oikeuden ratkaisu tarkoittaa sitä, että toimitilojen hankinta on tulossa kirkkovaltuuston päätettäväksi.

TAUSTAKSI

Päiväkoti Satakielen tilat Ihodessa tuhoutuivat tulipalossa joulukuussa 2017.

Rohdaisiin suunniteltu yksityinen päiväkoti -hanke päätettiin siirtää Ihodeen.

Kunta lunasti tontin Ihoden kylätien varrelta ja 60-paikkaiseksi suunnitellun yksityisen päiväkodin rakentaminen alkoi.

Alkukesällä 2018 yksityinen päiväkotitoimija vetäytyi hankkeesta lapsimäärään liittyneen väärinkäsityksen vuoksi ja työt tontilla keskeytettiin.

Päiväkotia rakentava Mediset Hoivarakentajat on vuosien varrella tehnyt kunnalle useita tarjouksia perustuksille rakennettavasta päiväkodista, jotta se välttyisi perustusten purkamiselta ja tontin maisemoinnilta.

Vuonna 2019 yhtenä vaihtoehtona nousi esiin, että seurakunta ja kunta muodostaisivat kiinteistöosakeyhtiön rakenteilla olevan päiväkotirakennuksen ympärille, jolloin kunta saisi rakennuksesta päiväkotitilat ja seurakunta kokoontumistilat.

Kirkkoneuvosto päätti marraskuussa 2019, ettei seurakunta lähde mukaan kiinteistöosakeyhtiöön.

Kirkkoneuvoston jäsen Rauno Luttinen teki asiasta kirkollisvalituksen Turun hallinto-oikeuteen.

Ihoden päiväkotiasia on edelleen ratkaisematta ja lapset sekä henkilökunta ovat väistötiloissa koulun pihalle pystytetyissä vuokratiloissa.