Päätöksestä tehty valitus hylättiin – Harri Hiitiön valinta Pyhärannan kunnanjohtajaksi vahvistettiin Turun hallinto-oikeudessa

0
Arkistokuva

Pyhärannan kunnanjohtaja Harri Hiitiö valittiin tehtäväänsä ensimmäisen kerran kesällä 2018, mutta vasta lähes kolme vuotta myöhemmin valinta sai sinetin Turun hallinto-oikeudelta.

Hiitiö on valittu tehtäväänsä kaksi kertaa. Kun hänet valittiin ensimmäisen kerran, Turun hallinto-oikeus kumosi valinnan valtuuston silloisen puheenjohtajan tekemän menettelyvirheen vuoksi.

Asia tuotiin vuosi sitten maaliskuussa vuonna 2020 uudelleen valtuustoon, joka valitsi Hiitiön kunnanjohtajaksi. Myös toisesta valinnasta valitettiin Turun hallinto-oikeuteen. Tämän valituksen Turun hallinto-oikeus hylkäsi.

Hallinto-oikeuteen valituksen tehnyt henkilö vaati Hiitiön valintaa kumottavaksi vedoten muun muassa siihen, ettei valinnasta suoritettu virkavaalia. Valittaja piti myös päätöksen valmistelua sekavana ja monelta osin lainvastaisena. Valittaja huomauttaa myös, ettei Hiitiö ole ilmoittanut etukäteen esteellisyydestään. Valittajan mukaan tämä olisi ollut läsnä kokouksessa valintaa tehtäessä.

Hallinto-oikeuden mukaan Hiitiö ei ole ollut läsnä hallintolaissa kielletyllä tavalla. Hallinto-oikeuden mukaan myöskään valmistelu ei ole ollut virheellistä. Oikeus perustelee päätöstään sillä, että valtuusto on harkintansa mukaan pitänyt suoritettua valmistelua riittävänä tehdessään kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisen päätöksen.

Valittajan mukaan se, ettei puheenjohtaja rajannut heti keskustelua koskemaan pelkästään pöydällepanoehdotusta on menettelyvirhe. Hallinto-oikeus on samaa mieltä, mutta huomauttaa, ettei päätöstä ole yksin tästä syystä syytä kumota.

– Hallinto-oikeus katsoo, ettei virheellä ole voinut olla vaikutusta asian käsittelyyn ja kunnanvaltuuston päätöksen lopputulokseen, hallinto-oikeus perustelee.

Valittaja pitää äänestysjärjestystä virheellisenä ja toteaa valituksessaan, että valtuusto on äänestänyt pohjaehdotuksen ja pöydällejättöehdotuksen välillä.

– Valtuuston kokouksen videotallenteesta ilmenee, että puheenjohtaja on ennen äänestystä tarkentanut, että äänestyksessä ei ole kyse kunnanjohtajan valinnasta vaan ensin äänestetään siitä, miten käsittelyssä edetään. Myös pöytäkirjasta ilmenee, että äänestyksessä ovat olleet vastakkain asian käsittely ja pöydällepanoehdotus, hallinto-oikeus toteaa.

Valittaja huomauttaa, ettei kunnanjohtajaa valitessa ole suoritettu virkavaalia. Hallinto-oikeuden mukaan virkavaali voidaan suorittaa myös myös ilman varsinaista vaalitoimitusta, jos valinnasta ollaan yksimielisiä.

– Kunnanvaltuusto ei siten ole menetellyt virheellisesti tehdessään valinnan yksimielisesti kunnanhallituksen esityksen mukaisesti varsinaiseen vaalitoimitukseen ryhtymättä.

Turun hallinto-oikeuden päätökessä todetaan, että valituksen tehneelle henkilöllä on mahdollisuus hakea valituslupaa Korkeimmalta hallinto-oikeudelta.