Saloniemen tilalla petoaita turvaa kotieläimiä – Perustellulla hakemuksella materiaalit sähköistettyä suurpetoaitaa varten saa Suomen riistakeskuksesta

0
Saloniemen tilalla petoaita antaa tehokkaan suojan vuohille.

Laitilan seudun reviiriyhteistyöryhmä muistuttaa mahdollisuudesta suojata laiduntavia kotieläimiä petoaidalla. Petoaidan rakentamiseen saa ohjeet sekä perustellun hakemuksen pohjalta materiaalit sähköistettyä suurpetoaitaa varten Suomen riistakeskuksesta.

– Hakemuksen liitteenä tulee toimittaa peltolohkokartta, mihin aidattava laidun on rajattu selvästi, reviiriyhteistyöryhmä tiedottaa.

Hakemus toimitetaan Suomen riistakeskuksen aluetoimistoon. Petoaitahakemus ja muita lisätietoja on saatavilla Suomen Riistakeskuksen sivuilta.

Laitilalainen Riitta Saloniemi on rakentanut kotieläimilleen suojaksi petoaidan ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä. Ohjeet ja osa aidan rakentamiseen tarvittavista materiaaleista tulivat Riistakeskukselta, mikä auttoi hankkeen toteutuksessa ja lisäsi turvallisuuden tunnetta eläinten puolesta.

Suomessa käytetään kotieläinten suojaamiseen suurpetojen aiheuttamilta vahingoilta 140 cm korkeita sähköaitoja.

– Sähköaidat tulee rakentaa huolella annettujen ohjeiden mukaisesti, ja ne tulee huoltaa riittävän usein aidan toiminnan varmistamiseksi. Petoaidan pystytys ja huolto vaativat työtä, mutta se antaa tehokkaan suojan petoja vastaan.