Vali, vali, vali?

0

Valittamisella on sanana ikävä kaiku. Usein valittaja saa osakseen silmien pyörittelyä ja huokailua.

Kunnallisessa päätöksenteossa valitusoikeus perustuu lakiin. Jos viranomainen tekee kuntalaisen mielestä virheellisen päätöksen, siihen on oikeus hakea muutosta valittamalla tai tekemällä oikaisuvaatimus. Virheellisestä tai lainvastaisesta toiminnasta on mahdollisuus tehdä kantelu.

Vaikka kaikkien kunnallisvalitusten käsitteleminen eri oikeusasteissa ja kunnan viranomaisten keskuudessa on työlästä, vaihtoehtoa pidetään yleisesti huonompana. Vaihtoehtona olisi nimittäin se, että yhteisiä asioita koskevia päätöksiä olisi mahdollista tehdä virheellisesti tai jopa lainvastaisesti ilman riskiä jäädä kiinni.

Kuntalaisella on monia keinoja osallistua kotikuntansa päätöksentekoon. Ensimmäinen tapa on äänestää kuntavaaleissa ja viimeinen keino on tehdä valitus tai kantelu virheelliseksi tai lainvastaiseksi kokemastaan päätöksestä. Kuntalaisten osallistamisessa näiden ääripäiden välissä saattaa piillä mahdollisuus vähentää tarvetta päätösten jälkikäteiseen kyseenalaistamiseen.

Kuntalakikin edellyttää valtuustolta sitä, että kunnan asukkailla ja palveluiden käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaa. Kunta saa vapaasti päättää, miten se tämän velvollisuuden käytännössä täyttää.

Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan kuntalaisia on mahdollisuus saada mukaan päätöksentekoon muun muassa järjestämällä keskustelutilaisuuksia ja kuntalaisraateja sekä suunnittelemalla ja kehittämällä palveuja yhdessä niiden käyttäjien kanssa. Lisäksi kunta voi selvittää asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa. Tällaisilla toimilla kunta voi myös saada arvokasta lisätietoa siitä, millaisia vaikutuksia suunnitelluilla päätöksillä on palvelujen käyttäjille.

Asioiden avoin valmistelu on myös tehokas vastalääke valitusten vähentämisessä.

Hanna Hyttinen

hanna.hytttinen@laitilansanomat.fi​