Varsinais-Suomen Kulttuurirahasto jakoi apurahoja ja opintostipendejä

0
Kärkihankeapuraha, yhteensä 40 000 euroa, myönnettiin puoliksi Monikulttuurinen musiikkikasvatus ry:n ja Turun Nuori Teatteri ry:n kesken. ”Haluamme Kärkihankkeena tukea lasten ja nuorten kulttuuriharrastusta etenkin nyt koronavuonna. Lasten ja nuorten kulttuuriharrastus on siis ajatuksena Kärkihanke. Päätimme jakaa rahoituksen kahden erinomaisen hakijan kesken”, linjasi Varsinais-Suomen rahaston hoitokunta päätöksessään.

Varsinais-Suomen Kulttuurirahasto jakoi tiistaina apurahoina ja opintostipendeinä yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Tämän vuoden haussa apurahahakemuksia lähetettiin Varsinais-Suomen rahastoon ennätykselliset 1 150 hakemusta, joiden yhteissumma oli yli 20 miljoonaa euroa.

Apurahoja myönnettiin yhteensä 117 kappaletta. Laitilalaislähtöinen kirjailija Marko Laihinen ja opettaja Hanna Tähtinen saivat selkokielisen, lyhyistä tarinoista koostuvan nuorten kirjan toteuttamiseen Yleisrahastosta 4 500 euroa. Laitilalaiselle terveystieteen tohtori Hannakaisa Niela-Vilenille myönnettiin imetystuen räätälöintiä yksilöllisellä tasolla käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen Ritva Helmisen rahastosta 12 500 euroa.

Suurin osa apurahoista myönnettiin henkilökohtaisina työskentelyapurahoina tieteen- ja taiteenharjoittajille. Muut apurahat osoitettiin erilaisten tutkimus- ja kulttuurihankkeiden kuluihin.

Koronapandemian takia erityisesti taiteen apurahamyönnöissä korostuivat puolen vuoden ja vuoden työskentelyapurahat, joihin Kulttuurirahasto myönsi kevään aikana lisätukea.