Ajatus osallistua

0

Lauri Kattelus

Demokratia on siitä hieno laji, että kävipä vaaleissa kuinka tahansa, on tulos oikea. Äänestäjät saavat itsensä näköisen edustuksen. Paikat täyttävät he, joiden puolesta äänestämään lähteneet ovat ainokaisensa antaneet.

Laitilan kuntavaaleissa ääntään päätyi käyttämään ainoastaan nipin napin yli puolet äänioikeutetuista. Myös äänestämättä jättäminen on eräänlainen äänestyspäätös.

Tyhjiä paikkoja valtuustosaleihin ei kuitenkaan vaalitulosten perusteella jyvitetä. Näky olisikin pysäyttävä, mikäli tämän kertaisen vaalituloksen perusteella valtuustosalissa vain joka toinen penkki olisi varattu. Terveysturvallista varmastikin, mutta riittävän edustuksellista – ehkä ei.

Miksi osallistuminen äänestämällä olisi tärkeää? Äänestämällä ihminen tekee aktiivisen teon vaikuttaakseen asuinpaikkansa asioihin. Antamalla äänen myötä mielipiteensä ihminen kiinnittyy vahvemmin kunnan asukkaiden yhteisöön, kantaa vastuuta ja tuntee kunnan omistajuutta muiden mukana. Mitä useampi tuntee olevansa osa yhteisöä, sitä vahvempi yhteisö on.

Äänestämättä jättämisellä on vastakkainen vaikutus. Yhteys kotikuntaan heikkenee.

Ajatus meistä kantamassa yhdessä vastuuta yhteisistä asioista rapautuu. Mieleen voi hiipiä tuntemus siitä, että en kuulu joukkoon tai yhteisön asiat eivät kosketa minua. Yhteisö heikkenee.

Kehnoa äänestysaktiivisuutta voi selittää monella tapaa. Syy löytyykin usean asian summana.

Kylillä kuultuja arveluja ovat olleet ainakin liian kesäinen ajankohta, toukotöiden ajoittuminen ennakkoäänestyksen kanssa päällekkäin, kyllästyminen politiikkaan, tunne äänen vaikuttamattomuudesta taikka ajatus siitä, että asiat ovat riittävän hyvin ilman äänestystäkin. Toisten selitysvoima on suurempi kuin toisten.

Olipa syy mikä hyvänsä, on selvää, että Laitilan kannalta johtopäätöksiä täytyy olla ainakin kaksi. Ensinnäkin kaupungin on saatava myös hiljaisen puolikkaan ääni kuuluviin päätöksenteossa.

Siitä hyötyvät kaikki. Toiseksi, äänestäminen on saatava useamman mielissä tuntumaan tärkeältä ja tehokkaalta tavalta vaikuttaa.

Kirjoittaja on Laitilan kaupunginjohtaja.