Dialyysiosaston tilat remontoitiin

0
Vakka-Suomen sairaalassa käy potilaita laajalta alueelta, dialyysiosastolla aina Turusta saakka. Kuva: Tyks

Maija Ala-Jääski

Kun synnytykset siirrettiin Vakka-Suomen sairaalasta Turkuun, remontoitiin entisen synnytysosaston tiloihin tilat muun muassa dialyysihoitoja varten. Dialyysipotilaiden hoito alkoi Uudessakaupungissa vuonna 2006.

Tämän vuosikymmenen lähestyessä kävi ilmi, että dialyysiosastolle asennettu vesilaitos oli tullut tiensä päähän ja laitos oli uusittava. Yksin osaston oman vesilaitoksen uusiminen merkitsi noin 600 000 euron suuruista investointia. Sairaanhoitopiirin johto näytti harkinnan jälkeen vihreää valoa investoinnille ja samalla päätettiin remontoida koko dialyysiosasto.

– Meille tulee hoidettavia, ei yksin Vakka-Suomesta, vaan myös Turusta, Maskusta, Mynämäestä, käytännössä kaikki Turun länsipuolella olevien kuntien asukkaat ovat meidän mahdollisia potilaita, kuvaili Vakka-Suomen sairaalan koordinoiva ylilääkäri, nefrologi Jonna Virtanen .

– Munuaispotilaiden määrä on kasvanut viimeiset vuosikymmenet tasaiseen tahtiin ja väestön ikääntyessä kasvu jatkuu yhä. Dialyysihoitoja tarvitaan siis jatkossakin, muistutti Virtanen.

Uusittuihin tiloihin dialyysiosasto pääsi muuttamaan huhtikuun puolivälissä, puoli vuotta kestäneen remonttievakon jälkeen. Koronarajoitukset antoivat remontin suunnittelulle ja toteutukselle omat haasteensa. Arkkitehdin kanssa tiloja käytiin läpi esimerkiksi videopuheluiden avulla.

– Olemme lopputulokseen erittäin tyytyväisiä. Henkilökunnan ajatuksia ja parannusehdotuksia kuunneltiin remontin alusta alkaen ja nyt meillä on toimivat, turvalliset, modernit ja valoisat tilat, kehui apulaisosastonhoitaja Minna Iivanainen .

Remontti on saanut kiitos myös potilailta.

– Nyt meidät hoitajat on sijoitettu hoitohuoneen keskelle niin että kaikilla potilailla on meihin koko ajan katsekontakti. Tämä luonnollisesti lisää turvallisuuden tunnetta. Kiitosta on saanut myös hoitohuoneen yhteyteen potilaita varten rakennettu oma ruokailutila. Enää kenenkään ei tarvitse syödä hoidon jälkeen nautittavaa ateriaa sängyn laidalla istuen.

– Kehuja on tullut myös valoisasta ja viihtyisästä yleisilmeestä, vaikka käytössä olevien neliöiden määrä on pysynyt samana, kertoi Iivanainen.

Osa viihtyisyydestä perustuu tilojen taidehankintoihin.

– Eihän meillä ole varoja hankkia taidetta, mutta jälleen kerran apuun tulivat paikalliset luontokuvaajat lahjoituksineen. Heistä Raimo Lakso erityisesti toivoi, että hänen kuviaan tulisi dialyysiosaston seinille ja tästä hänelle suuri kiitos, kiitteli Vakka-Suomen sairaalan koordinoiva ylihoitaja Riikka Maijala .

Dialyysiosastolle kuljetaan yhä oman sisäänkäynnin kautta.

– Meidän potilaiden joukossa on myös huonosti liikkuvia ja liikuntakyvyttömiä henkilöitä ja heille on erittäin iso asia se että taksilla pääsee osaston ulko-ovelle asti ja myös omalle autolle löytyy parkkipaikkoja ihan oven vierestä, kuvaili apulaisosastonhoitaja Iivanainen.

Dialyysiosastolla hoidetaan munuaispotilaita, jotka tarvitsevat veriteitse tapahtuvaa dialyysia eli hemodialyysia. Uudessakaupungissa paikkoja on kaikkiaan seitsemälle potilaalle hemodialyysivuoroa kohti. Tällä hetkellä kaikki paikat ovat käytössä ja potilaita on yhteensä 14. Syksyllä osastolla siirrytään mahdollisesti antamaan hoitoja kahdessa vuorossa, jolloin viikoittaista potilasmäärää on mahdollista kasvattaa.

Tyks Vakka-Suomen sairaalassa toimii myös munuaistautien poliklinikka kerran viikossa. Dialyysiosaston hoitajat työskentelevät myös poliklinikalla.

– Asioiden sujumisen kannalta on iso etu se että dialyysiosasto ja munuaistautien poliklinikka sijaitsevat vierekkäin. Tämä on yksi näitä pienen sairaalan etuja, totesi ylilääkäri Jonna Virtanen.​​