Kalantiin suunnitellaan pohjoismaiden suurinta aurinkovoimalaa

0
Ib vogt on rakennuttanut aurinkovoimaloita ympäri maailmaa. Kalannin hanke olisi yhtiön ensimmäinen pohjoismaissa.

Kalantiin suunnitellaan aurinkovoimalaa, joka voisi tuottaa 10 000–15 000 omakotitalon vuosittaisen kulutuksen verran aurinkoenergiaa. Hanketta esiteltiin etätilaisuudessa tiistai-iltana.

Aurinkovoimala sijoittuisi Kalannintien varteen, Mannersuon teollisuusalueen tuntumaan. Suunnittelualue on kaikkiaan 300 hehtaaria. Aurinkopaneelit sijoitettaisiin kuudelle eri alueelle, joiden väliin rakennettaisiin suojavyöhykkeitä sekä viheryhteyksiä. Viheryhteyksillä varmistetaan, että alueella pääsee liikkumaan jatkossakin.

Aurinkoenergian tuotantoalueen rakennuttaja on IBV Suomi Oy, joka kuuluu kansainväliseen ib vogt -konserniin. Ib vogt on rakentanut toistasataa aurinkovoimalaa ympäri maailmaa. Yhtiö perusti Suomeen tytäryhtiön elokuussa 2020.

Hankekehityspäällikkö Pentti Itkonen kertoi yhtiön kiinnostuneen Kalannin alueesta kahdesta syystä: alueella on auringon säteilyä yhtä paljon kuin Keski-Euroopassa. Lisäksi alueella kulkee Fingridin kantaverkon voimalinja.

Kalantiin suunnitellaan pohjoismaiden suurinta aurinkovoimalaa. Hankkeen kustannukset ovat 150– 200 miljoonaa euroa ja hankkeen elinkaari noin 40 vuotta.

Itkonen kertoi, että alueen kaikkien maanomistajien kanssa on jo tehty vuokrasopimukset.

– Emme lähtisi suunnittelemaankaan näin isoa hanketta ilman sopimuksia.

Alueella on jo tehty arkeologinen kartoitus. Kartoituksesta vastannut Maanala Oy löysi kahden jo tiedossa olevan muinaisjäännöksen lisäksi seitsemän uutta. Niiden merkitys on kuitenkin vähäinen. Alueella sijaitsee muun muassa historiallisen Laitila – Uusikaupunki -tielinjauksen osa, kivirakenteita ja röykkiöitä sekä tarinakivi.

Luontoselvitystä tehdään parhaillaan. Alueella tehdään lisäksi maisemaselvitys. Selvitykset julkaistaan syksyllä, kun yhtiö hakee hankkeelle suunnittelutarveratkaisuja sekä rakennuslupia.

Yleisötilaisuudessa kysyttiin, kuinka lähelle asutusta aurinkopaneelit sijoittuisivat. Itkosen mukaan paneeleita tulee 50– 100 metrin etäisyydelle kahdesta kiinteistöstä. Maisema rauhoitetaan suojavyöhykkeellä.

Aurinkopaneelit terästelineineen sijoitetaan aidatuille alueille. Alueelle rakennetaan lisäksi varastotila huoltokäyttöä varten, muuntajat, sähköasema sekä maakaapeliyhteys paneeleilta sähköasemalle.

FaktaAurinkosähköä Kalannista 2024Kalannin aurinkovoimalalle haetaan tarvittavat luvat ensi syksynä.

Hankkeen tarkempi suunnittelu ajoittuu ensi vuoteen ja rakentaminen vuosiin 2023– 2024.

Aurinkoenergiaa voitaisiin tuottaa vuodesta 2024 alkaen.