Keskustapuolueen ylivoima vahvistui entisestään

0
Keskustan ehdokkaat seurasivat tuloslaskentaa Lankjärven rantasaunalla.

Keskusta sai kuntavaaleissa läpi 15 valtuutettua – muilla valtuustoryhmillä on yhteensä vain yksi valtuutettu enemmän.
Laitilassa vaalituloksessa silmiinpistävää on äänestysprosentin alhaisuus sekä valittujen naisten vähäinen määrä.

Laitilassa keskustapuolue onnistui kasvattamaan valtuustopaikkojensa lukumäärää yhdellä, joten tulevalla kaudella puolueella on 31-jäsenisessä valtuustossa peräti 15 edustajaa.

Keskustalla on siis enemmän valtuutettuja kuin kolmella seuraavaksi suurimmalla ryhmällä, eli kokoomuksella, Laitilan puolesta yhteislistalla ja Sdp:llä, yhteensä.

Keskustapuolueen ylivoimaista asemaa kuvaa konkreettisesti se, että sillä on tulevassa kaupunginvaltuustossa vain yksi valtuutettu vähemmän kuin kaikilla ryhmillä yhteensä.

SILTI LAITILASSA yksi puolue oli vielä keskustapuoluettakin selkeämpi vaalivoittaja – nimittäin nukkuvien puolue. Laitilan äänestysprosentti oli vaivaiset 50,6 eli äänestämässä kävi nippa nappa yli puolet 6 788 äänioikeutetusta.

Viime kuntavaaleissa vuonna 2017 Laitilan äänestysprosentti oli peräti 10 prosenttiyksikköä parempi, tasan 60 prosenttia.

Koko maassa äänestysaktiivisuus jäi 55,1 prosenttiin eli muutaman prosenttiyksikön alhaisemmaksi kuin edellisissä kuntavaaleissa.

Laitilassa voidaan puhua jopa äänestysaktiivisuuden romahduksesta. Erityisen huolestuttavaa on taajama-alueella asuvien äänestyskäyttäytyminen, sillä heistä äänesti vain noin 47 prosenttia. Haja-asutusalueella asuvat äänestivät hieman vilkkaammin, 55 prosenttia äänioikeutetuista.

NELJÄ VALTUUTETTUA Laitilan tulevassa kaupunginvaltuustossa on niin demareilla, Laitilan puolesta yhteislistalla kuin kokoomuksellakin.

Sdp menetti yhden paikan ja kokoomuksen valtuutettujen määrä pysyi ennallaan. Näihin vaaleihin perustettu Laitilan puolesta yhteislista sai sekin neljä valtuutettua läpi.

PERUSSUOMALAISIA on valtuustossa tulevalla kaudella kaksi eli saman verran kuin on tälläkin kaudella.

Eikä muutosta tapahtunut myöskään Pro Vakka-Suomi yhteislistan edustuksessa, sillä se piti yhden valtuustopaikkansa.

LAITILAN VALTUUSTO saa tulevalle kaudelle myös edustajan uudesta puolueesta, sillä kristilliset – jolla ei viime vaaleissa ollut edustajaa – sai yhden valtuustopaikan. Kristillisillä oli vaaliliitto keskustapuolueen kanssa.

Kuluvalla kaudella sekä itsenäisyyspuolueella että Laitilan Omilla on ollut Laitilan kaupunginvaltuustossa kaksi edustajaa, mutta ryhmistä kumpikaan ei asettanut näihin vaaleihin ehdokkaita, vaan kolme heidän valtuutettuaan oli ehdolla Laitilan puolesta yhteislistalla ja yksi ei lähtenyt ehdolle lainkaan.

Nykyisistä jatkokautta hakeneista valtuustoryhmistä ilman edustajaa jäi siten vain vihreät.

LAITILAN TULEVAN kaupunginvaltuuston jäsenistä lähes 60 prosenttia on nykyisiä valtuutettuja eli uusia luottamushenkilöitä on vajaa puolet.

Alle 35-vuotiaita on vain 3, heistä nuorin on keskustan listoilta valittu uusi 18-vuotias valtuutettu Ilmari Vuorela. Valtuuston ikähaitari on laaja, sillä valtuuston vanhin, Pro Vakka-Suomen Seppo Rinne, on 82-vuotias.

Eniten, 11, valtuutettuja on ikävälillä 50–64 vuotta. Lähes yhtä paljon, 10 valtuutettua, kuuluu 35–49-vuotiaiden joukkoon.

Erityisen silmiinpistävää on Laitilan tulevan kaupunginvaltuuston kokoonpanossa sen miesvoittoisuus: 31-jäsenisessä valtuustossa on naisia vain alle neljännes. Hämmentävin tilanne on suurimmassa valtuustopuolueessa eli keskustassa, sillä sen 15 valtuutetusta naisia on vain 2 eli 13 prosenttia.

Keskustapuolue selvästi suosituin niin kylissä kuin keskustassakin

Laitilan kaksi äänestysaluetta jakavat Laitilan haja-asutusalueella asuvien ja taajama-alueella asuvien kesken. Niillä äänestyskäyttäytyminen eroaa onkin verran toisistaan.

Erityisen huolestuttavaa on taajama-alueella asuvien alhainen äänestysaktiivisuus, sillä heistä äänesti vain 47 prosenttia. Haja-asutusalueella asuvat äänestivät vilkkaammin, sillä äänestysprosentti oli lähes 55.

Taajama-alueella asuvista keskustapuoluetta äänesti hieman alle 40 prosenttia ja se oli selkeästi suosituin puolue. Sdp:n osuus annetuista äänistä oli 16,2 ja kolmanneksi eniten ääniä sai kokoomus, 13,9 prosenttia. Neljänneksi kiri Laitilan puolesta yhteislista, joka sai äänistä vajaat 12 prosenttia.

Haja-asutusalueella keskustapuolueen saama ääniosuus oli 46,4 prosenttia. Toiseksi eniten ääniä, 14,1 prosenttia, annettiin Laitilan puolesta yhteislistalle. Kolmanneksi suurin puolue haja-asutusalueella asuvien keskuudessa oli Sdp, joka sai 10,4 prosenttia äänistä. Neljänneksi sijoittui kokoomus 9,5 prosentin ääniosuudellaan.

Valtakunnallisesti vaaleissa suurimman nousun edellisiin kuntavaaleihin verrattuna teki perussuomalaiset. Laitilassa perussuomalaisten kannatus jäi hieman alle 8 prosenttiin ja vaikka valtuustopaikkojen määrä pysyi tulevalla kaudella samassa eli kahdessa, niin puolueen saama äänimäärä väheni Laitilassa himpun verran eli noin 50 äänellä.

Kuntavaalit 2021 Suomessa

  • Valtakunnan suosituin puolue oli kokoomus 21,4 prosentin kannatuksella.
  • Sdp sai äänistä 17,7 prosenttia.
  • Koko maan vertailussa keskusta menetti eniten kannatustaan (2,7 prosenttiyksikköä) vuoden 2017 kuntavaaleihin verrattuna. Keskusta sai nyt äänistä 14,9 prosenttia.
  • Eniten (5,6 prosenttiyksikköä) kannatustaan nosti perussuomalaiset, jotka saivat annetuista äänistä 14,5 prosenttia.
  • Vihreätkin menettivät kannatustaan lähes 2 prosenttiyksikön verran ja saivat kuntavaaleissa annetuista äänistä 10,6 prosenttia.