Koronapandemia vaikuttanut monin tavoin kaupungin taloustilanteeseen

0
Kaupungin alkuvuoden talouskatsauksessa nousivat esiin koronapandemian vaikutukset Laitilan talouteen.

Laitilan kaupungin talousjohtaja Marika Silvennoinen piti viime viikolla valtuustossa kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen taloustilanteesta osavuosikatsauksen. Silvennoinen totesi, että vuoden 2021 tuloksen kehittyminen on vahvasti riippuvainen siitä, mihin suuntaan koronavirusepidemia keittyy.

Epidemia vaikuttaa esimerkiksi tuottojen kertymiseen, kun kaupungin järjestämä toiminta on vähentynyt tai osin jopa kokonaan keskeytetty.

– Toimintakulut ovat kokonaisuudessaan laskeneet edellisvuoteen verrattuna, vaikka henkilöstökulut ovat kasvaneet yli kolme prosenttia.

Suurin säästö, lähes kahdeksan prosenttia, on tammi–maaliskuun aikana tullut palveluiden ostojen vähentymisestä. Silvennoinen kertoo, että kuluja ovat vähentäneet esimerkiksi etätyön tekeminen, matkustamisen vähentyminen sekä toiminnan supistuminen.

PANDEMIA on toisaalta myös lisännyt kuluja sosiaali- ja terveyssektorilla. Pandemiatilanteen aiheuttamia menoja ovat kerryttäneet esimerkiksi suojavälinehankinnat, koronarokotukset ja koronaviruksen testaaminen.

Osavuosikatsauksen mukaan sote-sektorin kulut ovat kasvaneet myös muun muassa siksi, että tukiperheiden, lastensuojelun avohuollon tukitoimien sekä sijaishuollon tarve on kasvanut merkittävästi.

TALOUSJOHTAJA Silvennoinen nostaa esiin erityisesti koronaviruspandemian vaikutuksen verotulojen ja valtionosuuksien kehitykseen.

– Kuntaliiton toukokuussa julkaisemassa veroennustekehikossa vuoden 2021 verotulojen arvioidaan olevan noin 0,5 miljoonaa euroa pienemmät kuin tammikuussa 2021 julkaistussa ennusteessa.

Kunnallisverojen osalta laskua on noin 0,6 miljoonaa euroa, mutta yhteisöverotuloihin ennustetaan lisäystä noin 0,15 miljoonan euron verran. Kiinteistöverojen ennusteet puolestaan olivat pysyneet lähes samalla tasolla.

Toukokuun verotuloennusteen mukaan tänä vuonna kertyvä kokonaisveropotti olisi 30,5 miljoonaa euroa. Kaupungin talousarviossa tämän vuoden kokonaisverokertymäksi on arvioitu selvästi enemmän, 31,2 miljoonaa euroa. Silvennoinen vahvistaa, että ero johtuu koronavirusepidemian arvioiduista vaikutuksista.

”Lastensuojelun avohuollon tukitoimien sekä sijaishuollon tarve on kasvanut merkittävästi.”

VALTIO kompensoi kuntien verotulomenetystä väliaikaisin tukikeinoin, maksamalla suurempia valtionosuuksia sekä nostamalla yhteisöverotulojen jako-osuutta kunnille kymmenen prosenttia.

Valtion väliaikaiset koronatuet kompensoivat akuuttia notkahdusta, mutta talouskatsauksessa muistutettiin, että jos epidemia esimerkiksi aiheuttaa yrityksille merkittäviä toiminnallisia vaikutuksia, niillä saattaa olla pitkäaikaisia verotulovaikutuksia Laitilan kaupungille.

Silvennoisen talouskatsauksesta käy ilmi, että koronaviruspandemialla on ollut merkittävä vaikutus kaupungin toimintatuottoihin: myyntituotot ovat jääneet reilusti sekä arvioitua että alkuvuotta 2020 pienemmiksi. Tuet ja avustukset puolestaan ovat toteutuneet huomattavasti arvioitua ja alkuvuotta 2020 suurempina.