Laitilalle 27 000 euroa lasten harrastamiseen

0
Arkistokuvassa lapset liikkuvat monitoimihallissa järjestetyssä Liikuntamaa-tapahtumassa. Kuva: Rauno Laine

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet 17 miljoonaa euroa 235 kunnalle harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseksi. Laitilan kaupunki sai 27 000 euroa Laitilan malli -hankkeelle, jossa kaupunki tarjoaa koululaisille harrastuskerhon koulupäivän yhteydessä.

Harrastamisen Suomen mallissa pyritään lisäämään lasten ja nuorten hyvinvointia harrastusten avulla. Mallin ensimmäisessä vaiheessa mukana ovat perusopetuksen vuosiluokat 1−9. Avustusta myönnetään kunnille, mutta harrastusten järjestäjinä voivat toimia lisäksi sekä yksityisen että kolmannen sektorin edustajat.

Tarkoituksena on mahdollistaa harrastusten järjestämiseksi tiivis yhteistyö kuntien, urheiluseurojen, kulttuuritoimijoiden, nuorisojärjestöjen sekä muiden lasten ja nuorten parissa toimivien yhteisöjen kesken.