Moni ehdokas kokee, että tietoa on liian vähän – Katso, mitä oma ehdokkaasi vastasi kysymykseen Pyhärannan kouluista ja päiväkotiasioista

0
Valtaosa kaikista kyselyyn vastanneista ehdokkaista piti kiireellistä ratkaisua Ihoden päiväkotiongelmaan välttämättömänä. Kokoomuksen ryhmä katsoo, että Ihoden päiväkoti on paras sijoittaa samalle tontille Ihoden koulun kanssa. Moni Yhteisen Pyhärannan ehdokkaista on hirsipäiväkodin kannalla.

Laitilan Sanomien vaalisarjassa lukijat esittivät kysymyksiä ehdokkaille. Eräs lukija kysyi Pyhärannan ehdokkailta, mikä on näiden kanta päiväkotiasioihin ja mitä nämä tekisivät Pyhärannan kolmelle koululle.

– Ja mistä kuluista säästäisit, lukija halusi vielä tietää.

Toimitus antoi puolueiden ja ryhmien päättää, vastaavatko kaikki ehdokkaat erikseen vai antaako ryhmä yhteisen vastauksen. Pyhärannan kokoomus vastasi ryhmänä, ja ehdokkaat Yhteinen Pyhäranta -yhteislistalta vastasivat jokainen erikseen. Perussuomalaisten ehdokkailta ei saatu määräaikaan mennessä vastauksia.

Kokoomuksen ryhmän vastauksessa huomautetaan, että Ihoden päiväkoti on päätetty rakentaa koulun yhteyteen joulukuussa 2019, kun valtuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion.

Ryhmä katsoo tämän olevan edelleen paras ratkaisu:

– Rakentaminen koulun yhteyteen tuo sekä toiminnallisia että taloudellisia etuja, ja on lasten opinpolun kannalta ensisijaisen tärkeää. Valitettavasti valitukset ja kantelut ovat pitkittäneet lasten väistötiloissa olemista ja uuden päiväkodin valmistumista. Kunnan ylläpitämien lisätilojen rakentaminen erillisinä eri tonteille tulee arvioida hyvin kriittisesti, jotta kunnan taloudellinen kantokyky kestää.

Iso osa Yhteinen Pyhäranta -yhteislistan ehdokkaista edellyttää Ihoden päiväkotiasian pikaista ratkaisemista.

– Ihodeen tulisi saada pikainen ratkaisu, koska Reilassa odottaa jo seuraava ongelma, Mika Alitalo (YP) huomauttaa.

Kaikissa vastauksissa ei oteta suoraan kantaa siihen, miten Ihoden päiväkoti tulisi toteuttaa, mutta moni Yhteisen Pyhärannan ehdokkaista nostaa esiin kunnan saaman tarjouksen hirsipäiväkodista nopeampana ja edullisempana ratkaisuna.

– Jos yhtenä vaihtoehtona oleva hirsipäiväkoti on kustannustehokkaampi ja nopeampi ratkaisu, se on minusta paras päiväkoti, Lauri Juhola (YP) sanoo.

Sekä kokoomuksen ryhmä että iso osa Yhteisen Pyhärannan ehdokkaista pitää kolme kyläkoulua kattavan kouluverkoston säilyttämistä hyvin tärkeänä.

– Yhtenä keskeisenä Pyhärannan vetovoimatekijänä ovat olleet toimivat kyläkoulut. Kolmen koulun toimintaedellytykset tulee jatkossakin turvata. Ihoden on vastikään saatu uudet, isot koulutilat, tällä hetkellä sekä Rohdaisten että Reilan koulujen sekä päivähoitotilojen korjaustarve on ilmeinen, kokoomuksen ryhmävastauksessa todetaan.

– Kouluverkosto on kattava ja palvelee hyvin asukkaita. Jotta koulut säilyvät, tulee miettiä niiden tehostamista. Vaihtoehtona voisi olla esimerkiksi kiertävä puutyösali, erilaisten harrastus- ja kerhotoimintojen yhdistämistä tai opetuksen yhdistämistä samoilla vuosikursseilla. Mahdollisuuksia on monia, mutta se vaatii yhteisen hyvän ajattelua, Elsi Lehto (YP) sanoo.

Monessa Yhteisen Pyhärannan ehdokkaan vastauksessa otetaan esiin se, ettei tietoa ole riittävästi saatavilla, jotta asiasta olisi mahdollista muodostaa mielipide.

– Koulujen osalta en kannata sulkemista. Tämän väitteen julkituontiin minulla on liian vähän faktatietoa, mutta kun koulu suljetaan, sitä ei enää avata. Mikäli pakon sanelemana näin on tehtävä, tulee ennen sitä laatia suunnitelma alueen elinvoimaisuuden turvaamiseksi. Kunta on laaja kokonaisuus emmekä voi antaa millekään alueelle kuoliniskua jos haluamme uusia asukkaita ja pitää nykyiset tyytyväisinä, Miikka Roos (YP) sanoo.

– Tasaisesti ympäri kuntaa olevat kyläkoulumme ovat ehdoton valttikortti. Kouluverkon kustannukset pitäisi tuntea paremmin, jotta pystyisin kommentoimaan kuinka suuri rahallinen panostus tämä tärkeä asia on nykyisin kunnallemme ja miten paljon sen ylläpitäminen aiheuttaa säästötarvetta muista toiminnoista, Hannele Koivula (YP) toteaa.

Osa ehdokkaista tarkastelisi kouluverkkoa tulevaisuudessa kriittisesti.

– Kunto- ja selvitysraportteja on teetetty lähes kaikista kiinteistöistä, myös kouluista. Lasten lukumäärä on pysynyt viimeiset viisi vuotta 150–160 lapsessa. Kaksi, mahdollisesti vain yksi koulu, olisi paras vaihtoehto kustannusten ja opetuksen laadun takia. Säästöt löytyisivät tällöin kiinteistö- ja henkilöstöpuolelta, Helka Huttela (YP) toteaa.

Kokoomuksen ryhmän vastauksessa todetaan, että taloustilanne on koronan jälkeisessä Suomessa tiukka.

– Sote-uudistuksen mukanaan tuomia vaikutuksia kuntatalouteen on vielä vaikea ennustaa. Päätöksenteon avoimuudella, läpinäkyvyydellä ja hyvällä virkamiesvalmistelulla pyritään yltämään ratkaisuihin, joihin ei jouduta jatkuvasti hakemaan viimeistä sanaa valitusten kautta, ryhmä toteaa.

Yhteisen Pyhärannan ehdokkaiden vastauksissa esiin nousi uusien asukkaiden houkutteleminen Pyhärantaan.

– Kunnan on panostettava edulliseen asumiseen kilpailukykyisellä tonttien ja infran tarjoamisella. Kunnalla ei ole mielestäni varaa säästää, vaan on investoitava ja sijoitettava muuttovoittoon tähtäävästi, Juha Saarnio (YP) huomauttaa.

Tiedon puute nousi esiin myös säästöjen etsimiseen liittyen.

– Ennen kuin voidaan keskustella säästötoimenpiteistä, tulee voida keskustella avoimesti ja rehellisesti kunnan tuloista, menoista ja säästötarpeista. Avoimuus ja keskustelu on se, mitä kunnassa nyt tarvitaan. Tietojen pimittäminen ei johda mihinkään, ja valtuutetun on vaikea yksinään pohtia säästökohteita, jos asioihin liittyvä tieto on kiven alla, Heidi Arvonen (YP) toteaa.

– Elämme muutoksen aikaa, tuleeko sote-uudistus ja millä katamme kulut. Näihin kysymyksiin emme vielä pysty antamaan vastausta, Jyrki Nurmi (YP) huomauttaa.

Konkreettisiakin säästökohteita ehdokkaat löysivät.Esimerkiksi Yhteisen Pyhärannan ehdokkaina olevat Roos ja Alitalo näkevät, että lämmityskustannuksissa voitaisiin säästää, jos lämmitystekniikkaa uusittaisiin.

Katso, mitä oma ehdokkaasi vastasi:


Kokoomuksen ryhmän vastaus


Päätös uuden päiväkodin rakentamisesta Ihoden koulun yhteyteen tehtiin valtuustossa 9.12.2019. Rakentaminen koulun yhteyteen tuo sekä toiminnallisia että taloudellisia etuja ja on lasten opinpolun kannalta ensisijaisen tärkeää. Valitettavasti valitukset ja kantelut ovat pitkittäneet lasten väistötiloissa olemista ja uuden päiväkodin valmistumista.

Kunnan ylläpitämien lisätilojen rakentaminen erillisinä eri tonteille tulee arvioida hyvin kriittisesti, jotta kunnan taloudellinen kantokyky kestää.

Yhtenä keskeisenä Pyhärannan vetovoimatekijänä ovat olleet toimivat kyläkoulut. Kolmen koulun toimintaedellytykset tulee jatkossakin turvata. Ihoden on vastikään saatu uudet, isot koulutilat, tällä hetkellä sekä Rohdaisten että Reilan koulujen sekä päivähoitotilojen korjaustarve on ilmeinen.

Talous pysyy tiukkana koronan jälkeisessä Suomessa. Sote-uudistuksen mukanaan tuomia vaikutuksia kuntatalouteen on vielä vaikea ennustaa. Päätöksenteon avoimuudella, läpinäkyvyydellä ja hyvällä virkamiesvalmistelulla pyritään yltämään ratkaisuihin, joihin ei jouduta jatkuvasti hakemaan viimeistä sanaa valitusten kautta.

Elsi Lehto, Yhteinen Pyhäranta


Ihoden päiväkotiasia tulee ratkaista välittömästi. Tarjous löytyy, paikka löytyy – lopetetaan suunnittelu ja vekslaaminen. Kouluverkosto on kattava ja palvelee hyvin asukkaita. Jotta koulut säilyvät, tulee miettiä niiden tehostamista. Vaihtoehtona voisi olla esimerkiksi kiertävä puutyösali, erilaisten harrastus- ja kerhotoimintojen yhdistämistä tai opetuksen yhdistämistä samoilla vuosikursseilla. Mahdollisuuksia on monia mutta se vaatii yhteisen hyvän ajattelua.

Miksi aina puhutaan säästämisestä. Mieluummin mietin, miten saadaan kuntaan lisää tuloja ja asukkaita. Tonttien ja vapaiden asuntojen mainostaminen. Toimivat peruspalvelut. Positiivinen kuva ja usko tulevaisuuteen. Saataisiinko näillä lisää asukkaita? Voisiko koulu-uudistus tuoda säästöä? Voitaisiinko tarjota päivähoitopaikkoja ohikulkijoille? Pienistä puroista kasvaa suuri virta.

Sirpa Kaupinsalo, Yhteinen Pyhäranta


Olisi hyvä, jos saataisiin kaikki koulut säilymään. Päiväkotiasiat täytyy saada nopeasti ratkaistua. Aikaa on kulunut liikaa vetkutteluun. Kaikki kunnan kiinteistöt vaativat huoltoa pian.


Mika Alitalo, Yhteinen Pyhäranta


Ihodeen tulisi saada pikainen ratkaisu, koska Reilassa odottaa jo seuraava ongelma.

Lähes kaikissa kunnan rakennuksissa on edelleen käytössä vanha öljykattila. Rakennusten lämmityksessä olisi paljonkin säästöpotentiaalia, jotka saataisiin tekniikkaa uusimalla.

Anna Kim, Yhteinen Pyhäranta


Pyhärannan päiväkoti- ja koulutilanne oli juuri se syy, joka sai minut lähtemään ehdokkaaksi. Pidän tärkeänä, että kunta näkee kasvatus- ja koulutuspalvelut prioriteettina kunnan kehitysstrategiassa ja toiminnassa nyt ja tulevaisuudessa. Olen kolmen kyläkoulun kannalla ehdottomasti. Olen tullut bisnesmaailmasta ja tiedän kokemuksestani, että toiminnan tehostamisella voidaan saavuttaa melko suuri kannattavuuden parannus. Uskon myös, että muun muassa kunnan johtamisen, päätöksenteon, hankintaprosessin ja viestinnän tehostaminen voi tuottaa hyviä tuloksia. Haluaisin keskittyä erityisesti tuottavuuden parantamiseen ei pelkästään kustannusten leikkaamiseen.

Helka Huttela, Yhteinen Pyhäranta


Ihoden hirsipäiväkotia kannatan yhä edelleen. Kunto- ja selvitysraportteja on teetetty lähes kaikista kiinteistöistä. Myös kouluista. Lapsilukumäärä on pysynyt viimeiset viisi vuotta 150–160 lapsessa. Kaksi mahdollisesti vain yksi koulu olisi paras vaihtoehto kustannusten ja opetuksen laadun takia. Säästöt löytyisivät tällöin kiinteistö ja henkilöstöpuolelta.

Sari From, Yhteinen Pyhäranta


Kylien vastakkain asettelusta on päästävä irti. Kehittämällä koko kuntaa siitä hyötyvät kaikki kylämme. Markkinoimalla kaunista kuntaamme upeine tontteineen ja hyödyntämällä kasitien monia mahdollisuuksia saisimme uusia asukkaita ja yrityksiä.

Edellä mainitsemieni toimien onnistuessa ei enää tarvitse miettiä kyläkoulujen kohtaloa, eikä suuria säästötoimia, vaan saamme keskittyä tuottamaan turvallista ja laadukasta palvelua kaikille kuntalaisillemme.

Ville Aerila, Yhteinen Pyhäranta


Koulutuksen taso, turvallisuus, markkinointi, asukasluvun nousu ja yrittäminen. Jos keskusteltaisiin enemmän näistä, ei välttämättä tarvitsisi puhua niin paljon säästöistä ja paineista.

Pauli Laivo, Yhteinen Pyhäranta


Menneellä valtuustokaudella olen tuonut kantani varsin selvästi esille, eikä se ole muuttunut siitä. Pyhärannan kolme koulua onkin sitten ihan oma kokonaisuutensa, johon yksittäisellä valtuustoehdokkaalla ei ole edes oikeutta ottaa kantaa ennen kuin on tehty todella moninaiset kattavat selvitykset. Ja mistä kuluista säästäisin? Vastaan samoin kuin edelliseenkin kysymykseen, kuinka ehdokas voi vetää hatusta vastauksen säästöistä, jos ei tiedä faktatietoja, joista koostuvat kunnan menoerät. Tässä kohdassa täytyy valitettavasti todeta, etten ole valtuutettunakaan saanut tietoja, vaikka olen niitä monesti pyytänyt.


Tiia Niemi, Yhteinen Pyhäranta


Pyhärannassa on tällä hetkellä alimitoitetusti tilaa päiväkodeissa. Positiivista muuttoliikennettä ei ole mielestäni huomioitu riittävästi. Pyhärannassa rakennusten ylläpidon valvonta on ollut puutteellista ja osittain sen vuoksi olemme tilanteessa, että Ihodessa lapset ovat väistötiloissa, Reilan sisäilmatilanne on kysymysmerkki ja Rohdaisen päiväkoti on ilmeisimmin lapsimäärältään täynnä. Kyseiset asiat tulevat tulevalla valtuustokaudella koskettamaan koko kunnan taloutta ja sen vuoksi on käytävä avointa sekä läpinäkyvää vuoropuhelua kuntalaisten kanssa tilanteesta. Mikä kuntalaisten tahtotila on aiheeseen? Hyödyllisimpänä näkisin toteuttaa mahdollisesti paperisen- tai verkkokyselyn koskien varhaiskasvatusta sekä kouluverkkoa, ja niiden pohjalta lähteä etsimään parhaiten palvelevinta ja kustannustehokkainta ratkaisua.

Säästämisen voisi aloittaa jo pienesti esimerkiksi valtuutetuille suunnatuista tietokoneista.

Heidi Arvonen, Yhteinen Pyhäranta


Kantani Ihoden päiväkotiasiaan on varmasti tullut selväksi kuluneella valtuustokaudella. Useiden perustelujen ja pitkien keskustelujen jälkeen olen edelleen hirsipäiväkodin kannalla.

Pyhärannassa on useita kiinteistöjä, joiden kunto kaipaisi lähempää tarkastelua. Kunnan pitäisi tehdä kiinteistöstrategia, joka perustuu faktoihin eli muun muassa kuntoraportteihin ja kunnostusarvioihin oli kyseessä sitten Rohdaisten koulu tai kunnanvirasto. Asiat eivät ole yksinkertaisia. Sen voi huomata pelkästään siitä, ettei suuria päätöksiä tai linjauksia kiinteistöihin liittyen ole kuluvalla valtuustokaudella pystytty tekemään, vaikka osa ongelmakohdista on ollut tiedossakin. Päätöksiä kouluihin liittyen ei voi tehdä ennen selviä faktatietoja, kustannusarvioita ja keskustelua kaikkien valtuustoryhmien ja kuntalaisten kanssa. Koulujen suhteen on huomioitava myös oppilasmääräennusteet ja opetuksen laatu.

Ennen kuin voidaan keskustella säästötoimenpiteistä, tulee voida keskustella avoimesti ja rehellisesti kunnan tuloista, menoista ja säästötarpeista. Avoimuus ja keskustelu on se, mitä kunnassa nyt tarvitaan! Tietojen pimittäminen ei johda mihinkään ja valtuutetun on vaikea yksinään pohtia säästökohteita, jos asioihin liittyvä tieto on kiven alla.

Juha Saarnio, Yhteinen Pyhäranta


Lapset, vanhukset ja vammaiset tarvitsevat asianmukaista palvelua ja kohtelua. Nämä asiat eivät valitettavasti ole itsestäänselvyyksiä. Olen nähnyt omakohtaisesti näiden asioiden todellisia puolia.

Päiväkodin puitteet, turvallisuus ja terveellisyys ovat tärkeitä. Kuntamme päiväkodit ovat yksi seuraavan valtuustokauden akuuteimpia asioita. Valtuutettujen tehtäväksi tulee tehdä viisaat, taloudelliset ja tulevaisuuteen suuntaavat päätökset päiväkotiasioissa kuntalaisten tahtoa kuunnellen.

Kolme koulua on toivottava tilanne kunnassa. Alakouluikäisten pitkät kuljetusmatkat eivät ole toivottavia. Koulut tarvitsevat lapsia. Kuntaan on tarve saada lisää lapsiperheitä. Lapsiperheet tarvitsevat viihtyisää elinympäristöä ja palveluita. Palvelut tulevat käyttäjien luo.

Kunnan on panostettava edulliseen asumiseen, kilpailukykyisellä tonttien ja infran tarjoamisella. Kunnalla ei ole mielestäni varaa säästää, vaan on investoitava ja sijoitettava muuttovoittoon tähtäävästi.

Maria Mäkimattila, Yhteinen Pyhäranta


Päiväkoti- ja koulujärjestelmää tulisi tarkastella kokonaisuutena asiantuntijan arvioimana, jotta löytyisi paras mahdollinen keino luoda Pyhärantaan terveet ja toimivat päiväkodit ja koulut huomioiden samalla tulevaisuuden realiteetit lapsimäärän vähenemisestä.

Lauri Juhola, Yhteinen Pyhäranta


Kunnassa on kolme eri aluetta ja jokainen niistä on tärkeä kunnan tulevaisuuden kannalta. Mielestäni kolmen koulun ja päiväkodin malli on kaiken perusta. Vain lähellä olevat varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut voivat houkutella lapsiperheitä pysymään kunnassa, sekä houkutella uusia. Näistä asioista on pidettävä huolta ja niitä on myös markkinoitava hyvin. Ihodessa kesken oleva päiväkotiasia pitäisi saada nopeasti maaliin. Jos yhtenä vaihtoehtona oleva hirsipäiväkoti on kustannustehokkaampi ja nopeampi ratkaisu, se on minusta paras päiväkoti. Pitäisi pyrkiä siihen, ettei kalliisiin väliaikaisratkaisuihin kuluisi ylimääräistä rahaa missään kunnan toiminnossa.

Emmi Lunden, Yhteinen Pyhäranta


Kuntaan tulisi saada taloudellisesti ja käyttäjiään parhaiten palveleva päiväkotiratkaisu laadukkaasti, sekä tulevaisuuden toivottua asukasluvunkasvua silmällä pitäen mahdollisimman pian. Kolme koulua Pyhärannan kokoisessa kunnassa alkaa olla harvinaisuus, joka osaltaan on kuntamme etu, mutta koulurakennusten kunnosta tulisi saada selkeä puolueeton asiantuntija lausunto, jotta voitaisi luoda näkemys niiden tulevaisuudesta. Tulee kuitenkin huomioida käyttäjien terveysturvallisuus sekä ylläpidon taloudellinen puoli, ja rakentaa niistä kokonaisnäkemys. Tällä hetkellä minulla ei ole riittävää tietoa muodostaakseni näkemystä kaikkien kolmen koulun tulevaisuudesta.

Säästötoimissa tulisi huomioida ajankäytön ja päätöksenteon tehokkuus ja se, että aikatauluja pitkittämällä valuu rahaa myös suoraan hukkaan. Kunnan talousasioihin en tarkemmin ole tässä vaiheessa ole perehtynyt, jotta voisin suoranaisesti osoittaa säästötoimia.

Jyrki Nurmi, Yhteinen Pyhäranta


Viimeisen neljän vuoden aikana ei ole selvinnyt selvää kulurakennetta kouluverkon suhteen, nämä pitää selvittää ennen kuin puhutaan tulevaisuuden kouluverkosta. Esimerkiksi pandemia näytti pienen kyläkoulun edun, kaikella on etunsa.

Olemme maantieteellisesti haasteellisen mallinen kunta, kolme päiväkotia edesauttaa perheiden arjen aikataulutusta työmatkojen suhteen.

Elämme muutoksen aikaa, tuleeko sote-uudistus ja millä katamme kulut. Näihin kysymyksiin emme vielä pysty antamaan vastausta.

Kaisa Keogh, Yhteinen Pyhäranta


Itselläni ei ole vahvaa kantaa koulu- tai päiväkotiasiaan liittyen, mutta toivoisin, että joitain kustannustehokkaita, ja toisaalta enemmistöä miellyttäviä ja lapsikeskeisiä, päätöksiä saataisiin mahdollisimman tehokkaasti aikaan, jotta esimerkiksi suunnittelu- ja vuokrakuluista voitaisiin säästää.

Piia Gottschalk, Yhteinen Pyhäranta


Päiväkotiasiaan liittyen oma kantani on, että asia pitää ratkaista mahdollisimman pikaisesti. Päätöksen tulisi perustua ennen kaikkea tulevaisuuden oikeisiin tarpeisiin ja kustannustehokkaaseen ajatteluun, ilman että muut toiminnot kärsivät tästä päätöksestä. Ennemmin pitäisi ajatella myös kunnan muiden toimijoiden tilantarpeita päätöstä tehdessä. Koulujen osalta tärkeintä on, että kaikki niitä koskevat mahdolliset päätökset tehdään lasten etu edellä.

Hannele Koivula, Yhteinen Pyhäranta


Päiväkoti-ikäisten lasten äitinä toivoisin, että päiväkotiasiat saataisiin etenemään niin että kaikille lapsille on turvallinen ja terveellinen päiväkoti. Kaikille lapsille pitäisi taata paikka päiväkodissa kunnan alueella ja toki mieluiten lyhyen matkan päässä omasta kodistaan. Tämä asia vaikuttaa pienten lasten perheiden muuttohalukkuuteen merkittävästi.

Tasaisesti ympäri kuntaa olevat kyläkoulumme ovat ehdoton valttikortti. Kouluverkon kustannukset pitäisi tuntea paremmin, jotta pystyisin kommentoimaan kuinka suuri rahallinen panostus tämä tärkeä asia on nykyisin kunnallemme ja miten paljon sen ylläpitäminen aiheuttaa säästötarvetta muista toiminnoista.

Katja Höyden-Kalli, Yhteinen Pyhäranta


Päiväkoti ja kouluasiaan kovin yksityiskohtaisesti on vaikea antaa ehdotonta vastausta ilman tarkempia tietoja lapsimääristä ja taloudellisista resursseista, mutta kyläkoulut ovat ehdottomasti kunnan valtti ja niiden säilyttäminen pitäisi olla kaikin mahdollisin keinoin tavoitteena. Päivähoitokysymys pitäisi myös pyrkiä ratkaisemaan niin, että jokaiselle lapselle löytyisi terveellinen ja turvallinen päivähoitopaikka. Vuorohoito varmasti keskitettävä, mutta ryhmäperehpäivähoito voisi olla ratkaisu siihen, että kaikille lapsille löytyisi päivähoitopaikka mahdollisimman läheltä kotoa tai vanhempien työmatkan varrelta

Miikka Roos, Yhteinen Pyhäranta


Päiväkotien tulisi olla houkuttelevia kunnan jokaisella alueella. Kannatan Ihodeen uutta päiväkotia, jonka suunnitteluun otetaan käyttäjät ja asukkaat mukaan rakennuksen sijoitusta ja kokoa tarkasteltaessa. Kannatan Reilaan uutta päiväkotia nykyisen tilalle. Vanhan käyttöön sopimattoman ja vaurioituneen rakennuksen korjaaminen ei ole pitkällä tähtäimellä kestävää. Rohdaisten päiväkotiin en ole perehtynyt. Kannatan asian selvittämistä Rohdaisten osalta. Nämä toimenpiteet ovat kalliita, mutta miten houkutella lapsiperheitä muuttotappiokuntaan jossa puitteet ovat heikot?

Koulujen osalta en kannata sulkemista. Tämän väitteen julkituontiin minulla on liian vähän faktatietoa, mutta kun koulu suljetaan sitä ei enää avata. Mikäli pakon sanelemana näin on tehtävä, tulee ennen sitä laatia suunnitelma alueen elinvoimaisuuden turvaamiseksi. Kunta on laaja kokonaisuus emmekä voi antaa millekään alueelle kuoliniskua jos haluamme uusia asukkaita ja pitää nykyiset tyytyväisinä.

Kulujen säästämisestä tulee väkisinkin mieleen nykyiseen käyttöönsä ylisuuri kunnantalo, jota lämmitetään öljyllä kuten myös Ihoden, Reilan ja Rohdaisten koulua sekä Palvelukeskus Ankkuria. Pääkirjastossamme on sähkölämmitys. Lämmöntuoton muutosten investoinneilla ja nykyisten energiatehottomien rakennusten suunnitelmallisella parantamisella saavutetaan säästöjä. Muista kuntamme kulurakenteista en osaa tällä hetkellä sanoa.