Pyhämaan kaatuneet puut keskeyttivät pohjoismaisen sähkösiirron–Fingrid laajentaa kriittisen johtoalueen 44 metriin, maanomistajille korvaus

0
Sähkölinjat ovat kärsineet viime aikojen myrskyissä. Arkistokuva: Tuula Heinilä

Maija Ala-Jääski

Suomen kantaverkosta vastaava Fingrid Oy valmistelee Uudenkaupungin ja Pyhärannan alueella kulkevan voimansiirtojohdon suoja-alueen laajentamista. Kyseisen ilmajohdon suoja-alue on tarkoitus laajentaa 44 metriin.

Yhtiö neuvottelee ensin alueen maanomistajien tarvittavien maa-alueiden lunastamisesta ja maksettavista korvauksista, mutta hakee jatkossa myös Maanmittauslaitokselta lunastuslupaa johtoalueen leventämiseksi.

Pyhämaan Lautakarista Pyhärannan Tornaan kulkeva voimansiirtojohto on tärkeä osa pohjoismaista, Fenno-Skan sähkönsiirtoyhteyttä Suomen ja Ruotsin välillä.

Torna–Lautakari-voimansiirtojohto on rakennettu 1980-luvulla ja rakentamisen yhteydessä sille lunastettiin viiden metrin levyinen johtoaukea. Käytäntö ja erityisesti muuttunut ilmasto on osoittanut kyseisen aukean olevan aivan liian kapea tuulivahinkojen välttämiseksi.

Sekä vuoden 2020 syyskuinen Aila-myrsky että tämän vuoden tammikuussa ollut voimakas lumisademyrsky kaatoivat kyseisen voimajohdon päälle puita niin, että Pohjoismaista Fenno-Skan sähkönsiirtoyhteyden tehoa oli ensin rajoitettava ja lopulta siirto keskeytettävä kokonaan johdon puiden poiston ajaksi.

Sähkönsiirtomarkkinoiden toimivuus kuitenkin edellyttää, että sähkön siirto maasta toiseen tapahtuu luotettavasti ja riittävällä volyymilla. Tätä edellyttää myös yhteiskunnan jatkuva sähköistyminen.

Myrskyvahinkojen välttämiseksi ja sujuvan sähkönsiirron takaamiseksi Fingridin on siis tarkoitus leventää Torna–Lautakari-voimansiirtojohdon johtoaukeaa niin, että aukea käsittää jatkossa 16 metriä leveän johtoaukean sekä tämän molemmilla puolilla olevan 14 metriä leveän reunavyöhykkeen, jonka alueella puuston korkeus on rajoitettu.

Näin johtoalueen kokonaisleveydeksi tulee 44 metriä. Laajennettavalta johtoalueelta laaditaan ympäristöselvitys, joka valmistuu tämän kesän aikana. Puuston poiston on tarkoitus tapahtua ensi vuonna.

Fingrid Oyj aikoo hakea Maanmittauslaitokselta lunastuslupaa johtoalueen leventämiseksi. Lunastusluvan myöntämisen jälkeen tulee vireille lunastustoimitus, jossa käsitellään ja määrätään korvaukset maanomistajien taloudellisista menetyksistä.

Yhtiö kuitenkin neuvottelee jo nyt maanomistajien kanssa aluelunastuksista ja niiden korvauksista. Esimerkiksi Uudenkaupungin seurakunta hyväksyi omalta osaltaan Fingridin tarjouksen aluelunastuksista koskien seurakunnan omistaman Eerola-nimistä tilaa. Torna–Lautakari-voimansiirtojohdon pituus on noin 12 kilometriä.