Vakka-Suomen Voima maakaapeloi ilmajohtoverkkoa yli sata kilometriä – Sähkötöitä tehdään Kylänpään alueella, Luku- ja Särkijärvellä, Polttilassa, Varhokylässä ja Kodisjoella

0
Lukujärven ja Särkijärven sähköverkkoa kunnostetaan. Alueen sähköverkko on nykyisellään ikääntynyttä ja häiriöaltista.

Käyttöikänsä loppupuolella olevia ja ympäristöolosuhteille alttiita ilmajohtoverkkoja saneerataan maakaapeliverkoksi Vakka-Suomen Voiman alueella tänä vuonna yli sata kilometriä. Tähän asti investoinnit on keskitetty taajamaverkkoihin haja-asutusalueita tiukempien toimitusvarmuusvaatimusten vuoksi.

– Investointikohteiden valintaan vaikuttavat alueen sähköverkon vikataajuus, vikojen vaikutusalue sekä verkon ikä ja kunto, kertoo VSV:n rakennuttamispäällikkö Aukusti Katunpää.

Tämän vuoden suurimmat investointikohteet ovat Lukujärven ja Särkijärven alueella. Alueen sähköverkko on ikääntynyttä, häiriöaltista eikä täytä kaikilta osin sähkön laadulle asetettuja vaatimuksia.

Polttilan ja Varhokylän alue kaapeloidaan vanhan verkon rakennevikojen ja iän vuoksi. Urakat tehdään yhteistyössä Laitilan Puhelinosuuskunnan kanssa, joka rakentaa alueille valokuituverkkoa.

Lappi–Ojajärvi -projekti on osa Lappi–Kodisjoki yhteyden saneerausta. Urakkaa on tarkoitus jatkaa vuonna 2022 Ojajärveltä Kodisjoen suuntaan. Laitilassa kaapeloidaan taajamaverkkoa Kylänpään alueella yhteistyössä kaupungin kanssa.

Pienempiä VSV:n kaapelointiprojekteja tehdään Raumalla Koijärventien ja Kourulantien varsilla sekä Kalannissa Varhelassa ja Lahden kylässä.

– Tänä vuonna kaapelointiprojektit ovat edenneet hyvää vauhtia. Viileän sään viivästettyä peltotöitä pelto-osuudet saatiin suurilta osin jo kaivettua ennen kevään peltotöiden alkua, mikä helpottaa syksyn kaivuu-urakkaa, kommentoi Katunpää

Sähköverkon rakennuskohteet löytyvät kartalta osoitteesta vsv.fi/saavarma-sahkoverkko