Valta vaihtuu Pyhärannassa – Yhteiselle Pyhärannalle 13 valtuutetun määräenemmistö, kokoomus menetti puolet valtuustopaikoistaan

0
Pyhärannan valtuusto 2021-2025

Pyhärannan kippari vaihtui sunnuntain vaalituloksen myötä. Kokoomus joutui luovuttamaan ruorin uudelle puoluepoliittisesti sitoutumattomalle Yhteinen Pyhäranta -ryhmälle, joka nappasi 19-paikkaisesta vastuustosta määräenemmistön kolmellatoista paikalla.

Edelliset kuntavaalit voittanut kokoomus joutui luopumaan viidestä paikasta ja perussuomalaiset pitivät kiinni yhdestä paikastaan.

Vaikka valtasuhteiden muutos on iso, tulos ei ollut täysi yllätys. Tämä johtuu siitä, että Yhteisellä Pyhärannalla oli vaalien suurin ehdokaslista.

Yhteinen Pyhäranta yhteislista keräsi taakseen 66,8 prosenttia Pyhärannan äänistä. Kokoomuksen kannatus oli 27,8 prosenttia.

Kokoomuksen kanssa vaaliliiton solmineen perussuomalaisten kannatus pysyi suunnilleen samassa kuin edellisvaaleissa eli 5,4 prosentissa.

Perussuomalaisten ainoan valtuustopaikan lunasti itselleen Janne Lehtinen 26 äänellä.

Jo ehdokasasettelusta oli ennustettavissa, että valtuuston kasvogalleria uudistuu vaalien myötä. Yhdeksästätoista läpi päässeestä vain seitsemän ovat nykyisiä valtuutettuja.

Eniten uusia valtuutettuja valittiin Yhteinen Pyhäranta yhteislistalta, jossa neljä viidesta konkarista lunasti jatkopaikan. Heidän joukossaan on myös nykyisen valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Heidi Arvonen . Yhteinen Pyhäranta yhteislistalla olleista istuvista valtuutetuista ainoastaan Sari From jäi varasijalle.

Jatkopaikan lunastajaksi voidaan laskea myös Jyrki Nurmi , joka valittiin vuoden 2017 valtuustoon. Hän joutui kuitenkin eroamaan valtuustosta kesällä 2018, kun hänet ylennettiin vesihuoltolaitoksen päälliköksi. Sittemmin hänen nimitettiin vesihuoltolaitoksen asiantuntijaksi, mikä teki hänestä jälleen vaalikelpoisen.

Yhteinen Pyhäranta -valtuustoryhmää edustanut Nurmi on ollut kunnanhallituksen jäsen vuosina 2019–2021.

Kokoomuksen listalla olleesta kolmesta konkarista kaksi jatkaa valtuustossa. Kokoomuksen istuvat valtuutetut Teija Valmunen-Karru ja valtuustoryhmän puheenjohtaja sekä valtuuston toinen varapuheenjohtaja Sinikka Pirttinokka lunastivat itselleen jatkopaikan.

Sen sijaan tällä valtuustokaudella demareiden ryhmässä istunut ja jatkokautta kokoomuksen riveistä sitoutumattomana yrittänyt Riitta Lehtinen jäi varasijalle.

Vaikka uusia valtuutettuja on enemmän kuin konkareita, Pyhärannan valtuusto ei näissä vaaleissa uudistunut yhtä isosti kuin edellisissä vaaleissa. Vuonna 2017 68 prosenttia valituista oli uusia.

Pyhärannassa on kolme äänestysaluetta. Yhteinen Pyhäranta oli vaalivoittaja jokaisessa kylässä. Ihodessa listan ehdokkaat veivät peräti 89,4 prosenttia kaikista äänistä. Kokoomusta äänesti Ihodessa vain 5,9 prosenttia.

Rantakylissä kokoomus säilytti kannatustaan paremmin kuin Ihodessa. Rohdaisissa puolue jäi vain 5,8 prosenttiyksikköä jälkeen yhteislistasta. Tästä huolimatta yhteislista onnistui saamaan myös Rohdaisissa puolet äänistä. Reilassa Yhteisen Pyhärannan ehdokkaat saivat 62,6 ja kokoomus 31,5 prosenttia äänistä.

Perussuomalaisten kannatus oli tasaista joka kylässä.

Perussuomalaisia äänesti 4,7 prosenttia ihodelaisista ja 5,8 prosenttia sekä Rohdaisissa että Reilassa asuvista.

Äänestysaktiivisuus laski koko maassa eikä Pyhäranta ollut poikkeus. Tosin pyhärantalaiset kävivät paljon ahkerammin vaaliuurnille kuin suomalaiset äänestäjät keskimäärin.

Näissä vaaleissa Pyhärannan ahkerimmat äänestäjät löytyivät Reilasta, jossa äänioikeuttaan käytti 68 prosenttia.

Kaikkiaan 61,7 prosenttia äänioikeutetuista äänesti näissä vaaleissa. Edellisissä kuntavaaleissa pyhärantalaisista äänesti 63 prosenttia.

Uusi valtuusto lukuina

  • Yhteinen Pyhäranta sai 665, kokoomus 277 ja perussuomalaiset 54 ääntä. Kaikkiaan ääniä annettiin 1 009.
  • Valtuustoon valittiin 10 miestä ja 9 naista. Naisten ja miesten osuus pysyi samana kuin vuoden 2017 kuntavaaleissa.
  • Vaalien myötä valtuuston keski-ikä putosi 47 vuoteen. Edellisissä vaaleissa valtuutettujen keski-ikä oli 52 vuotta.
  • Pyhärannan ääniharava Ville Aerila sai 78 ääntä. Toiseksi eniten, 72 ääntä, sai Jyrki Nurmi. Kolmanneksi eniten ääniä sai kokoomuksen Markku Laine.

Yhteistyölle ei nähdä estettä – ”Kuntalaiset onnistuivat valitsemaan tosi hyvät 19 nimeä valtuustoon”

Sunnuntainen vaalitulos muutti Pyhärannan valtuuston kokoonpanoa merkittävästi.

Suurimmat muutokset kävi läpi kokoomus ja uutena ehdolla ollut Yhteinen Pyhäranta yhteislista.

Yhteinen Pyhäranta yhteislistan vaalitulosta samannimisen valtuustoryhmän puheenjohtajana toiminut Ville Aerila pitää loistavana.

– Jotain tämän suuntaista uskalsi toivoa, mutta kun voitto näinkin vahvasti toteutui niin olihan positiivinen asia.

Aerilan mukaan tulevalla valtuustokaudella on paljon tekemistä.

– Valtuustotyön osalta odotamme, että ilmapiiri muuttuisi aika rajustikin.

Vaikka Pyhärannan kokoomuksen vaalitulos oli edellisvaaleihin verrattuna heikompi, kuluvalla kaudella kokoomuksen ryhmäpuheenjohtajana toimiva Sinikka Pirttinokka muistuttaa, että kokoomus sai silti Pyhärannassa reilusti isomman äänipotin kuin koko maassa keskimäärin.

Koko maan vaalivoittajaksi nousseen kokoomuksen kannatus on koko maassa 21,4 prosenttia. Pyhärannassa kokoomus sai taakseen 27,8 prosenttia äänistä.

– Olemme tyytyväisiä vaalityöhömme, ja olemme valmiita tekemään hyvää yhdessä ja kehittämään kuntaa. Olemme nyt hiukan odottavalla kannalla, että mitä tapahtuu.

Pirttinokka toivoo, että valtuustoryhmien välille syntyy hyvä yhteistyö eikä Aerila näe sille estettä.

– Ihan kautta linjan Pyhärannan kuntalaiset onnistuivat valitsemaan tosi hyvät 19 nimeä valtuustoon. En näe yhteistyön syntymiselle minkään näköistä ongelmaa.