Varsinais-Suomen kokoontumisia koskevat rajoitukset lievenevät – Enimmäisyleisömäärää ei rajoiteta, jos toimintaan osallistuvien on mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa

0
Urheilukatsomoihin saa taas mennä, kunhan vaan turvaväleistä ja muista viranomaisohjeista huolehditaan. Arkistokuva: Merja Ryhtä

Varsinais-Suomi on siirtynyt koronapandemian leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen, joten Lounais-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt keventää alueen kokoontumisrajoituksia.

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten enimmäisyleisömäärää ei perjantaista alkaen enää tarvitse rajoittaa, jos toimintaan osallistuvien on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa. Lisäksi kahden metrin turvaväli koskee jatkossa vain sisätiloja.

Sisätiloissa järjestettävät kokoukset, joihin osallistuu yli kymmenen henkilöä sekä alueellisesti rajatutuissa ulkotiloissa järjestettävät yli viidenkymmenen henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset ovat kiellettyjä. Mainitut yleisömäärät voidaan kuitenkin ylittää, jos asiakkaiden, toimintaan osallistuvien henkilöiden ja seurueiden on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa.

Lähikontaktilla tarkoitetaan ihmisten fyysistä kontaktia toisiinsa tai oleskelua samassa sisätilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15 minuutin ajan.

Sisätiloissa järjestettävissä yli 10 henkilön tilaisuuksissa edellytetään jatkossakin kahden metrin turvavälejä. Yleisötilaisuuden järjestäjä tai muu toimija voi itse päättää, miten hän toteuttaa turvavälivelvoitteen sisätiloissa. Sen voi tehdä esimerkiksi osoittamalla jokaiselle istumapaikan ja rajaamalla asiakasmäärää myymällä vain joka toisen tai kolmannen istumapaikan.

Myös ulkotiloissa, esimerkiksi festivaalialueella tai urheilukatsomossa, tulee osallistujilla olla mahdollisuus välttää fyysinen kontakti muihin ihmisiin, vaikka selkeää metrimittaista ohjetta ei pidettävään etäisyyteen enää olekaan. Tilaisuuden järjestäjää velvoittavat edelleen tartuntalain 58 c pykälän mukaiset hygieniakäytännöt, kuten muun muassa velvollisuus tarjota mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja riittävien etäisyyksien ylläpitoon sekä velvollisuus puhdistaa toimintaan käytetyt tilat tavallista tehostetummin.

Sosiaali- ja terveysministeriö suosittaa, kunnat valvovat


Sosiaali- ja terveysministeriön eli STM:n muut suositukset kiihtymisvaiheen alueille koskevat nykyisten käytänteiden jatkamista, eli kasvomaskin käyttöä, etätyön järjestämistä ja riskiryhmien tehostettua suojaamista sekä kansalaisten mahdollisuutta välttää lähikontaktit kaikkialla, muun muassa harrasteryhmissä, korkeakouluopetuksessa ja liikennevälineissä. STM myös suosittaa, että yksityistilaisuuksissa noudatetaan vastaavia omaehtoisia rajoituksia kuin yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa.

Kuntien tekemillä päätöksillä on paikallisen tilanteen vaatiessa mahdollista tiukentaa tai täydentää aluehallintoviraston määräämiä rajoituksia. Aluehallintovirasto korostaa jokaisen vastuuta hygieniaohjeiden noudattamisesta, jotta epidemia saadaan nujerrettua.

Päätös on voimassa Varsinais-Suomen alueella kuukauden ajan, 3. heinäkuuta asti.