Avi huomautti Pyhärantaa oppilashuollon puutteista

0
Arkistokuva: Maria Suomi

Aluehallintovirasto antoi 22.6. Pyhärannan kunnalle huomautuksen opiskeluhuollon ohjausryhmän puuttumisesta ja puutteellisesta tiedottamisesta.

Aviin tehtiin  viime vuoden marraskuussa kantelu, jonka mukaan Pyhärannassa ei ole vastaavaa koulukuraattoria. Virasto pyysi kunnalta selvityksen kuraattorista sekä siitä, miten opiskeluhuollosta on tiedotettu.

Vs. talous- ja hallintojohtaja Rauno Maaningan tekemän selvityksen mukaan opiskeluhuollon kuraattorina toimii sosionomi (AMK) Hanna Piironen ja vastaavana kuraattorina johtava sosiaalityöntekijä, YTM Arja Theis.

Käytännössä Piironen on vastannut kuraattorin tehtävistä yksin. Theissin virka-aika oli vain kahdeksan tuntia viikossa ja hänet valittiin tehtäväänsä useita kertoja vain kuukaudeksi kerrallaan. Johtavan sosiaalityöntekijän virka-aika ei ole riittänyt kuraattorin tehtävien hoitamiseen. Tilanne muuttui vasta tämän vuoden huhtikuussa, kun Outi Mäntynen nimitettiin kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksellä johtavaksi sosiaalityöntekijäksi.

Avin mukaan kuraattoripalvelujen järjestämisessä ei ole rikottu oppilas- ja opiskelijahuoltolakia.

Moitteet Pyhärannan kunta sai opiskeluhuoltoryhmän puuttumisesta. Avin mielestä on erityisen moitittavaa, että kunta on useita vuosia ollut ilman lakisääteistä oppilashuollon ohjausryhmää. Lisäksi kunnan tiedottaminen oppilashuoltopalveluista on ollut merkittävän puutteellista ja riittämätöntä. Opetuksen järjestäjä on Avin näkemyksen mukaan jättänyt laajasti ja pitkään tiedottamatta oppilaita ja heidän huoltajiaan käytettävissä olevasta opiskeluhuollosta. Se on viraston mukaan erityisen moitittavaa, sillä kunnan opetussuunnitelman ja oppilashuoltosuunnitelman lausumissa on nimenomaisesti tunnustettu ja korostettu tiedottamisen tärkeyttä.