Nuoret panostaisivat hyvinvointiin ja lisäisivät kokoontumistiloja sekä harrastusmahdollisuuksia

0
Nuorten mielestä hyvinvointiin ja mielenterveyteen tulisi panostaa.

Leader Ravakka kysyi touko-kesäkuussa Vakka-Suomen ja Rauman seudun nuorillta, miten kotiseutua tulisi kehittää. Lähes kolme neljäsosaa kyselyyn vastanneista nuorista kertoi voivansa harkita jäävänsä tai palaavansa asumaan kotiseudulleen tulevaisuudessa.

Ravakka kysyi alueensa nuorilta, mitä he pitävät tärkeimpinä kehittämiskohteina alueella. Kyselyyn vastasi 243 nuorta Eurajoelta, Laitilasta, Mynämäeltä, Pyhärannasta, Raumalta, Uudestakaupungista ja Vehmaalta, sekä muutama nuori myös naapuripaikkakunnilta. Vastaajista suurin osa oli 15–19-vuotiaita. Vastauksia saatiin myös alle viisitoistavuotiailta ja muutamalta yli 30-vuotiaaltakin.

Kyselyyn vastanneet nuoret nostivat tärkeimmäksi kehittämiskohteeksi nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukemisen. Kyselyyn vastannut 16-vuotias Julia Mynämäeltä kertoo olevansa huolestunut nuorten jaksamisesta, varsinkin korona-aikaan.

Hän tietää, että monille on ollut todella raskasta olla kotona ja näkemättä ystäviä edes koulussa. Myös laitilalainen Emma, 17, on huolissaan ja kokee, että alueelta puuttuu taho, joka ottaisi asiasta vastuuta.

Toiseksi suosituimmaksi kehityskohteeksi nousi nuorten kokoontumistilat ja kolmanneksi suosituimmaksi nuorten harrastusmahdollisuudet. Emma kokee, että Laitilassa harrastusmahdollisuuksia nuorille löytyy tällä hetkellä kohtuullisen hyvin, mutta erikoisempia lajeja saisi myös olla tarjolla.

Kyselyn mukaan, miltei kolmeneljäsosaa Vakka-Suomen ja Rauman seudun nuorista voisi ainakin harkita jäävänsä tai palaavansa asumaan kotiseudulleen tulevaisuudessa..

Laitilalainen Emma kuuluu epäröivien joukkoon. Hän kertoo, että hän voisi harkita asiaa, jos Laitilassa olisi enemmän kauppoja ja elämää. Hän kuitenkin arvostaa myös pienen paikkakunnan rauhaa.

Nuorten mielipiteitä kartoitettiin osana Leader Ravakan uuden paikallisen kehittämisohjelman valmistelua.

– Meille on erittäin tärkeää kuulla suoraan nuoria ja saada myös heidän ääntään kuuluviin Leader-työssä ja tulevaisuuden linjoja vetäessä. Tarvitsemme nuoria, kun rakennamme alueen tulevaisuutta, kertoo Juuliska Seikola, joka valmistelee tulevaa strategiaa sekä koordinoi Ravakan omaa nuorisotyöryhmää.

Jokainen alueella toimiva nuori voi hakea NuorisoLeaderiä

  • Rahoitusta voi saada esimerkiksi harrastusvälineiden hankkimiseen, tapahtumiin tai vaikka oman kesätyöpaikan perustamiseen.
  • Tuen suuruus on noin 100–500 euroa.
  • Erityisen hyvään projektiin tukea voi saada jopa 1 500 euroa.
  • NuorisoLeaderiin pätee sama yleishyödyllisyyden periaate, kuin muuhunkin Leader-rahoitukseen.