Sukupuolikiintiöistä

0

Uusi valtuusto aloittaa kautensa elokuussa. Laitilan valtuustossa on jatkossa tuhti miesvalta. Valtuutetuista miehiä on 24 ja naisia seitsemän. Erityisen silmiinpistävä naisten harvalukuisuus on keskustan valtuustoryhmässä, jossa 15 valtuutetusta vain kaksi on naisia.

Keskustan ryhmässä on ollut aiemmin naisia noin 35 prosenttia, nyt naisten osuus putosi reiluun kymmeneen prosenttiin.

Lain mukaan kunnan toimielimissä 40 prosenttia pitää olla naisia tai miehiä. Kun näistä lähtökohdista aletaan punnita, miten luottamusmiespaikat toimielimissä jaetaan, saattaa edessä olla hikisiä istuntoja. Mitä pienempi kunta on, sitä vaikeammaksi paikkojen jako menee. Sukupuoli edellä meneminen johtaa tilanteisiin, että tehtäviin ei voida valita pätevimpiä, vaan sopivimmat.

Sukupuolikiintiöistä on tullut kunnissa rasite, eivätkä ne muutenkaan enää istu tähän aikaan, kun yleisesti pyritään sukupuolineutraaliuteen. Euroopan parlamentti hyväksyi jo vuonna 2008 sukupuolineutraalia kielenkäyttöä koskevat monikieliset suuntaviivat. Sen jälkeen monet instituutiot ja organisaatiot ovat hyväksyneet samanlaisia ohjeita. On jotenkin koomistakin, että kunnissa pitääkin puhua miehistä ja naisista, kun luottamusmiespaikkoja jaetaan.

Sukupuolikiintiöt ovat olleet aikanaan tarpeellisia. Kun laista päätettiin, naisten osuus lautakunnissa oli monissa kunnissa vaatimaton. Toisaalta Laitilan kuntavaalitulos osoittaa, ettei sukupuolikiintiöilläkään voida vaikuttaa täysin lopputulokseen. Tulevan valtuuston kokoonpano ei edusta lain vaatimusta. Tulos kertoo, etteivät kuntalaiset valitse henkilöä sukupuolen mukaan, vaan äänestävät mielestään parhaat ihmiset valtuustoon.

Teija Uitto