Valtuuston työilmapiiri on heikentynyt

0
Laitilan maanantainen kaupunginvaltuuston kokous oli ensimmäinen, jossa mukana oli myös syyskuussa kaupunginjohtajana aloittanut Lauri Kattelus (oik). Hänen vieressään on valtuuston puheenjohtaja Tanja Raisto-Elo ja pöydän takana ovat myös vt. hallinto- ja talousjohtaja Atte Hyvärinen sekä hallintosihteeri Jaana Suominen. Pöydän toisella puolella ovat kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitut valtuutetut Jussi Perkkola (takana) sekä Heikki Peltola.

Kaupunginvaltuusto arvioi valtuustokauden päättyessä omaa työtään. Arvioita annettiin päätöksenteon sujuvuudesta, valtuuston työskentelyilmapiiristä, valtuutettujen yhteistyöstä sekä keskenään että ulkopuolisten kanssa ja kaupungin strategian toimivuudesta. Arvosteluasteikko oli yhdestä viiteen.

Paikkansa pitävät kokouspöytäkirjat saivat kyselyn parhaan kokonaisarvion, 4,8. Huonoimmaksi arvioitiin valtuuston työilmapiiri, 2.

Neloseen tai vähän sen yli pääsivät se, että valtuusto koki saavansa tarpeeksi tietoa kunnan toiminnan eri osa-alueilta ja taloudellisesta tilanteesta sekä yhteistyö johtavien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välillä. Kiitettävinä nähtiin edelleen asioiden esittely ja valmistelu, selkeät päätösehdotukset, viranhaltijoiden helppo tavoitettavuus, käytännönläheiset arvot ja realistiset tavoitteet. Myös selkeä ja toteuttamiskelpoinen strategia sai kiitettävän kokonaisarvosanan.

Heikoimmat arviot tulivat työskentelyilmapiriin lisäksi valtuuston sisäisestä yhteistyöstä, hankkeiden ja tavoitteiden toteutumisen arvioinnista sekä siitä, että kokoukset venyvät tarpeettomasti.

Kyselyyn vastasi 22 valtuutettua. Heillä oli mahdollisuus myös vastata omin sanoin valtuustotyötä koskeviin kysymyksiin. Valtuuston onnistumisina mainittiin uudet päiväkodit, johdonmukaiset päätökset ja vireä keskustelu. Epäonnistumisina nähtiin muun muassa pienryhmien heikko sitoutuminen asioiden valmisteluun ja valtuustoryhmien väliseen vuoropuheluun sekä talouden tasapainottamisohjelman olematon seuranta.

Edellisen kerran vastaava kysely tehtiin keväällä 2017. Silloin 57 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että valtuuston työilmapiiri oli kehittynyt positiiviseen suuntaan valtuustokauden aikana. Nyt samaa mieltä oli 9,5 prosenttia. Asioiden valmistelun avoimuus ja läpinäkyvyys puolestaan on parantunut, sillä 2017 hyvän tai kiitettävän arvion siitä antoi vain 5 prosenttia vastaajista kun nyt jokseenkin tai täysin samaa mieltä avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä oli 66 prosenttia.

Valtuuston sisäisessä yhteistyössä edellinen kaupunginvaltuusto onnistui paremmin kuin nyt valtuustokautensa lopettava. Sisäisen yhteistyön kehittymisestä parempaan suuntaan oli 2017 jokseenkin samaa mieltä 33 prosenttia ja täysin samaa mieltä 14 prosenttia. Nyt vastaavat prosenttiosuudet olivat 14,3 ja 4,8.