Verotuloihin ennustetaan kasvua ensi vuonna

0
Laitilan kaupunki tuotti itse henkilöstönsä työterveyspalvelut syksyyn 2018 saakka.

Laitilan kaupungin ensi vuoden talousarvion laatiminen on käynnistynyt. Taloutta rasittavat menojen kasvu, koronapandemian vaikutukset sekä korkea investointitaso. Kaupunginhallitus kävi talousarvion lähetekeskustelun 28.6.

Kuntaliitto arvioi toukokuussa, että Laitilan verotulot tältä vuodelta jäävät 0,5 miljoonaa euroa pienemmiksi kuin vielä tammikuussa arvioitiin. Kunnallisverot laskisivat 0,6 milj.euroa kun taas yhteisöverotulot nousisivat 0,15 milj.euroa. Kiinteistöverojen osalta ennusteet pysyivät ennallaan.

Kuntaliiton  arvion mukaan verotulot vuodelle 2022 tulisivat kasvamaan 0,7 milj.euroa.

Laitilan kaupungin valtionosuudet tulevat olemaan ennakollisen valtionosuuslaskelman mukaan 25,1 milj. euroa vuonna 2022. Summa pitää sisällään verotulonmenetyskompensaation 5,1 milj. euroa. Valtionosuuden lopullinen määrä vahvistuu joulukuussa.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa asiakasmaksulain muutokset vähentävät kaupungin tuloja.

– Arviomme mukaan tulot pienenevät yhteensä noin 188 000 euroa. Suurin vaikutus tulee siitä, että hammashuollon maksut siirtyvät maksukaton piiriin. Tulot vähenevät arviolta 129 t€ euroa. Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen, perhehoidon ja laitoshoidon maksut pienenevät arviolta 26 t€ sekä jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta perittävä maksu 33 t€, talousjohtaja Marika Silvennoinen kertoo.

Kaupungin  toimintakuluihin ei talousarviokehyksessä tehty yleiskorotusta. Suurin osa kustannusten kasvusta johtuu tehtävien lisäyksestä. Kaupunki eriytti talous- ja hallintojohtajan virat ja palkkasi keväällä kaksi kirjanpitäjää. Lisäksi on päätetty palkata joustavan perusopetuksen päätoiminen tuntiopettaja, kaksi erityisopettajaa, kaksi osa-aikaista ohjaajaa, yksi sosiaalipuolen ammattilainen aikuissosiaalityöhön sekä vesihuoltopäällikkö. Sitä, että Kaukolankoti ja Koivukoto on päätetty korvata uudella asumispalveluyksiköllä, ei ole otettu talousarviokehyksessä huomioon. Tämä hanke on parhaillaan selvitysvaiheessa.