Ihoden päiväkotiasia uudelle kierrokselle

0

Ihodeen aiotun hirsipäiväkodin perustuksia ei pureta toistaiseksi. Pyhärannan kunnanhallitus päätti kokouksessaan 23.8. hyväksyä KK-Rahaston asiaa koskevan ehdotuksen sekä selvittää päiväkotivaihtoehtojen kustannuksia.

KK-Rahasto vuokrasi Ihodesta tontin 2018 yksityisen päiväkodin rakentamista varten. Mediset Hoivarakentajat Oy ehti rakentaa hirsipäiväkodin perustukset ennen kuin vetäytyi koko hankkeesta. Maanvuokrasopimus on sittemmin irtisanottu ja se on päättynyt.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus antoi kesäkuussa tuomion, jonka mukaan KK-Rahasto  purkaisi perustukset 1.9.2021 mennessä. KK-Rahasto kuitenkin esitti Pyhärannalle purkuvelvollisuudesta luopumista toistaiseksi tai ainakin vuoden lisäajan myöntämistä ja perusteli sitä sillä, että päiväkotihanke on edelleen kesken eikä perustusten purkaminen ole kummankaan osapuolen kannalta järkevää.

Kunnanhallituksessa Markku Laine (kok.) ehdotti, että päiväkotivaihtoehdot kartoitetaan koko kunnan alueella mutta KK-Rahaston ehdottamasta sopimuksesta ei tehdä päätöstä. Sinikka Pirttinokka (kok.) kannatti Laineen ehdotusta.

Heidi Arvonen (Yhteinen Pyhäranta) puolestaan ehdotti, että kunnanhallitus  antaa rakennustarkastajalle toimeksiannon kartoittaa kortteliin 29 sekä koulun yhteyteen rakennettavan päiväkodin rakennuskustannukset ja hyväksyy ehdotetun sopimuksen.

Arvosen ehdotus hyväksyttiin äänin 5-2. Laine ja Pirttinokka jättivät kirjallisen eriävän mielipiteen.

Kunnanhallitus hyväksyi ensi vuoden talousarvioraamit. Verotuloja ennakoidaan 8,6 milj. euroa ja valtionosuuksia 4,1 milj. euroa. Toimintatuotot ovat 0,9 milj. euroa ja toimintakulut 12,6 milj. euroa. Vuosikate on 1,0 milj. euroa, poistot 0,6 milj. euroa ja tilikauden tulos 0,4 milj. euroa.

Pyhärannan omavaraisuusaste on 66,5 ja suhteellinen velkaantuneisuus 32,3. Lainaa Pyhärannassa on jokaista asukasta kohden 1041 euroa kun koko maan keskiarvo on 3448 euroa.

Kunnanhallitus päätti nostaa varhaiskasvatuksen palvelusetelin arvoa syyskuun alusta lähtien. Palvelusetelillä tuetaan perhettä yksityisen varhaiskasvatuspalvelun maksamisessa. Uusi kattohinta yli 3-vuotiaalle on 893,80 euroa ja alle 3-vuotiaalle 1349,64 euroa. Aiemmat, vuonna 2017 vahvistetut kattohinnat olivat 838,85 euroa ja 1266,67 euroa. Seuraava hinnan tarkistus tehdään 30.4.2022 mennessä.

Kunnan työntekijöille päätettiin antaa 50 euron lisäetu ePassin kautta. Päätös perusteltiin sillä, että kunnan henkilöstö on koronan takia työskennellyt poikkeusoloissa. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jyrki Nurmi poistui jäävinä asian käsittelyn ajaksi ja puheenjohtajana toimi sen ajan Helka Huttela.

Kunnanhallitus käsitteli viisi valtuustoaloitetta. Ne käsittelivät kunnan ostolaskutietojen julkaisemista, Pyhärannan tonttipäivien järjestämistä, kunnan omistamien kiinteistöjen käytön, kunnon ja käyttökulujen selvittämistä, Pyhärannan vesihuollon kehittämistä sekä sitä, että kunta selvittäisi mahdollisuudet korvata nykyinen kunnantalo muilla ratkaisuilla.