Kokoomus ja perussuomalaiset jättivät Pyhärannan valtuuston kokouksessa kolme aloitetta

0
Arkistokuva: Hanna Hyttinen

Pyhärannan valtuuston kokouksessa jätettiin maantaina kolme valtuustoaloitetta. Aloitteet allekirjoittivat kokoomuksen ja perussuomalaisten valtuutetut.

Yksi aloite koski Pyhärannan asukasluvun kasvattamista. Aloitteen allekirjoittaneet esittivät, että Pyhärannassa järjestetään tapahtuma, jossa markkinoidaan Pyhärantaa asuinpaikkakuntana. Tapahtuman yhteistyökumppaneiksi esitetään pyhärantalaisia yhdistyksiä.

Toisessa aloitteessa valtuutetut esittävät, että Pyhärannassa laaditaan selvitys kunnan omistamien kiinteistöjen käytöstä, kunnasta ja käyttökuluista. Selvityksen tekeminen pitäisi allekirjoittaneiden mukaan aloittaa varhaiskasvatuksen ja koulujen tiloista.

Kolmannessa aloitteessa ehdotettiin selvityksen tekemistä Pyhärannan vesihuollon kehittämisestä ja juomaveden saannin takaamista koko kunnan alueella. Allekirjoittaneiden mukaan kehittämistyö tulisi tehdä siten, ettei veden hinta nousisi nykyisestä ja vesimaksu kattaisi vesihuollon kulut.