Laitilan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman kysely keräsi 211 vastausta – Vastaajien mielestä Laitilassa tulisi panostaa autoliikenteeseen, kävelyyn, joukkoliikenteeseen ja pyöräilyyn

0
Laitilassa pohditaan keinoja, joilla voitaisiin edistää kävelyä ja pyöräilyä.

Laitilan kaupunki käynnisti kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman kesän alussa. Ohjelman tarkoitus on laatia suuntaviivat kävellen ja pyöräillen tehtävän arkiliikkumisen edistämiseksi Laitilan kaupungissa.

Edistämisohjelman ensimmäisenä askeleena toteutettiin kysely, jonka avulla kartoitettiin asukkaiden liikkumistottumuksia, asenteita sekä tyytyväisyyttä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin. Kysely oli auki juhannuksesta viime viikon loppuun asti. Kyselyyn saatiin 211 vastausta.

Vastausten määrä yllätti tiimin positiivisesti ja vastauksista kävi hyvin ilmi se, että kävelyn ja pyöräilyn haasteita ja toteuttamista ovat jo valmiiksi monet pohtineet arjessaan.

Noin kolmannes vastaajista liikkuu kesäisin useimmiten pyörällä ja toinen kolmannes autolla. Myös kävely on suosittua. Talvisin autoa kertoi käyttävänsä useimmiten yli puolet vastaajista.

Pyörää käytetään varsinkin kesäisin niin vapaa-ajan matkoilla kuin liikuntamuotona ja työ- tai koulumatkoilla. Talvisin pyörän käyttö vähenee rajusti.

Vastaajat kertoivat pyöräilyn olevan kätevä tapa liikkua, ulkoilla sekä sillä olevan myönteisiä vaikutuksia terveyteen. Pyöräilyä kuitenkin vaikeuttavat pyöräteiden huono kunto, pitkät välimatkat, turvattomuuden tunne liikenteessä, huono sää, pyöräteiden puute ja se, että kaikki kuljetettava ei mahdu mukaan.

Vastaajien mielestä Laitilassa tulisi panostaa autoliikenteeseen, kävelyyn, joukkoliikenteeseen ja pyöräilyyn. He kokivat, että eniten pyöräilyssä tulisi kehittää turvallisuutta, pyöräteiden kuntoa ja määrää.

Kyselyn mukaan kävelyn edistämiseksi Laitilassa tulisi kehittää ympäristön viihtyvyyttä keskustassa, turvallisuutta ja lisätä penkkien määrää.

Ylivoimaisesti eniten vastaajat toivoivat pyörätien saamista Laitila–Uusikaupunki välille. Tiestöä toivottiin myös Eurantien varrelle ja Kodjalan koululle. Suurin osa vastaajista ei kaivannut erityistä pyöräkatua Laitilan keskustaan.

Kyselyssä nousi myös huoli koululaisten turvallisuudesta koulumatkoilla sekä sivukylien asukkaiden muistamisen.

Kyselyn tuloksista on koottu yhteenveto, joka on luettavissa Laitilan nettisivuilta. Laitilan kaupunki yhteistyössä WSP Finland Oy:n kanssa jatkaa pyöräilyn ja kävelyn edistämistä työtä saatujen tulosten perusteella.