Lapsella on oikeus iltasatuun

0

Kun pienet ekaluokkalaiset pian aloittavat koulutaipaleensa, on uusissa repuissa monissa suhteissa erilaisia eväitä. Näistä eväsrasioista arvokkain on se, jossa kannetaan sanavarastoa.

Laaja sanavarasto syntyy vain kun lapselle luetaan paljon.

Tutkimusten mukaan se, kuinka paljon kotona luetaan vaikuttaa lapsen tulevaan menestykseen enemmän kuin vanhempien sosioekonominen asema tai koulutustausta. Kodin myönteinen suhtautuminen kirjoihin ja lukemiseen, aikuisten näyttämä esimerkki kirjojen lukemisesta, luo pohjan sille, että lapsi kiinnostuu kirjoista ja lukemisesta ja saavuttaa itse hyvän lukutaidon.

Se taas kehittää kirjoitus- ja puheilmaisua, auttaa kaikissa kouluaineissa ja tulevassa työelämässä,  auttaa ymmärtämään maailmaa ja löytää sanat tunteille. Hyvän lukutaidon merkitystä ei voi liioitella. Silti jopa kolmasosa vanhemmista ei lue lapselleen lainkaan.

Joka kymmenes suomalaisnuori osaa lukea vain heikosti, enemmistö heistä on poikia. Nuori, joka osaa lukea vain pinnallisesti on hyvin heikoilla kun kilpaillaan työpaikoista. Ihminen, joka ei ymmärrä lukemaansa eikä pysty lukemaan kriittisesti, on myös altis uskomaan mitä tahansa.

Lukeminen on arvokas harrastus joka ei välttämättä maksa mitään. Kirjastossa on kaikenikäisille sopivaa luettavaa ja jos ei itse osaa valita, apua saa varmasti. Yhdessä vanhempien kanssa vauvasta asti tehdyt kirjastoretket kartuttavat lapselle sellaista pääomaa, jota ei rahalla saa.

Vanhempien ohella myös muilla varhaiskasvattajilla ja myöhemmin opettajilla on tärkeä rooli lasten lukuinnon syntymisessä. Aidosti kirjallisuuskasvatuksesta innostunut opettaja on aarre koululle ja oppilailleen.

Pirkko Varjo

kirjoittamo@gmail.com