Maksuton lukio alkaa asteittain

0
Osa lukion oppikirjoista oli vielä matkalla. Tomi Kankaan käsissä on lukion saksan kirjoja, etualan kirjat tulevat yläkoululaisten käyttöön.

Toisen asteen opiskelu on maksutonta tästä syksystä alkaen. Muutos koskee niitä opiskelijoita, jotka aloittavat tänä syksynä lukion tai ammatillisen koulutuksen. Muutoksen myötä opiskelijat saavat opiskelun vaatimat tietokoneet, laskimet, oppikirjat tai vaikkapa työvaatteet ilmaiseksi.

– Laitilan lukiossa asia ei ole niin suuri kuin miltä se kuulostaa. Meillä kaupunki on jo kaksi vuotta tukenut tietokone- ja oppikirjahankintoja, Tomi Kangas sanoi. Kangas työskenteli Laitilan lukion rehtorina heinäkuun loppuun asti, minkä jälkeen rehtorina aloitti Kimmo Jalonen.

Laitilassa lukiolaiset ovat saaneet tietokoneen 50 euron omavastuuosuudella sekä tukea oppikirjojen ostamiseen siten, että ensimmäisen vuoden opiskelijat saavat 300 euroa, toisen vuoden opiskelijat 200 ja abiturientit 100 euroa.

– Maksuttomuus koskee nyt vain aloittavia ensimmäisen vuoden opiskelijoita. Ne, jotka nyt ovat toisen tai kolmannen vuoden opiskelijoita, saavat oppimateriaalitukea vanhan käytännön mukaan. Tämä valitettavasti tarkoittaa sitä, että nämä ”vanhat” opiskelijat joutuvat maksamaan osan kirjoistaan itse. Raja on kuitenkin vedettävä johonkin ja nyt valtio on vetänyt sen tähän.

Lukiossa vasta pieni osa keväällä tilatuista lukiokirjoista oli tullut heinäkuun loppuun mennessä. Oppikirjat tilataan hankintarenkaan kautta ja ne toimittaa Kirjavälitys. Tietokonehankinnoista huolehtii kaupungin atk-osasto ja lukion atk-opettaja, myös ne tilataan puitesopimusten kautta.

– Aika iso kysymys on ollut, millaisia oppimateriaaleja hankitaan, ovatko ne paperikirjoja vai e-kirjoja. Päätimme, että pakollisiin kursseihin hankitaan pääasiassa perinteisiä kirjoja, mutta syventäviin kursseihin sähköisiä kirjoja.

Täysi maksuttomuus koskee vain pakollisia kursseja. Valinnaisilla erikoiskursseilla saatetaan edelleen periä maksuja esimerkiksi kursseilla tarvittavista välineistä. Maksuttomuus ei myöskään koske erikoislukioiden vaatimia välineitä kuten esimerkiksi musiikkilukioissa tarvittavia soittimia.

Opiskelijoiden koulumatkakustannuksia sen sijaan korvataan jos matkaa on yli seitsemän kilometriä.

Valtio on luvannut korvata muutoksesta aiheutuvat kulut kunnille kokonaan. Kangas suhtautuu lupaukseen epäilevästi.

– Rahat tulevat kuntien valtionosuuksina. En oikein usko, että korvaus ihan täysin riittää kattamaan kaikki kulut.

Maksuttomuus kytkeytyy oppivelvollisuusiän nostoon; oppivelvollisuusikä nousi vuoden alussa 18 ikävuoteen. Oikeus maksuttomaan opetukseen ulottuu sen vuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.