Se toinen Perttelin kirkko

0
Perttelin kirkko on muodostanut keskiajalla oman seurakuntansa.

Salon lähellä sijaitseva Pertteli on ollut itsenäinen kunta, kunnes se 2009 liitettiin Salon kaupunkiin. Perttelissä on tietenkin myös Perttelin kirkko.

Myös Laitilan seurakuntaan kuuluu pieni Perttelin puukirkko Soukaisissa.

Mikä on kirkon historia, kotiseutuneuvos Jukka Vehmas?

– Soukaisten kylässä olevan Perttelin kirkon nimi tulee Bartolomeuksesta, jolle kirkko on keskiajalla pyhitetty. Bartolomeus oli yksi Jeesuksen kahdestatoista apostolista. Hänen muistopäiväänsä on vietetty 24. elokuuta, jolloin Soukaisten-Valvoisten seudulla on vielä 1900-luvun alkuvuosina vietetty markkinoita, joilla meno oli joskus hyvinkin hurjaa Perttelinkalliolla.

–Kirkon varhaisesta historiasta ei ole varmaa tietoa. Paikallisen perimätiedon mukaan kirkko, tai pikemminkin kirkon paikka, olisi Laitilan vanhin, peräti piispa Henrikin ajoilta 1150-luvulta. On esitetty myös arveluja, että kirkko olisi siirretty Soukaisiin läheisestä Valvoisten kylästä, jossa seisoo vielä kelloteline. Todennäköisesti Valko ja Soukainen ovat olleet samaa kylää. Perimätiedon mukaan kirkko on ollut arvostettu, ja sinne on tuotu aikanaan härkien vetäminä vainajia siunattavaksi Satakunnan Ulvilasta asti.

– Soukaisten-Valvoisten alueelta on tehty runsaasti rautakauden löytöjä, hyvin merkittäviäkin (lasinen juomasarvi 300-luvulta). Seutu on ollut esihistoriallisen ajan lopulla tiheästi asuttua. Kirkkotutkija Markus Hiekkasen mukaan lounaisen Suomen vauraat talonpojat alkoivat rakentaa tilojensa rakennusten yhteyteen yksityisiä kirkkorakennuksia ehkä 1000-luvulta alkaen. Yksityiskirkkoteoria näyttäisi sopivan hyvin myös Perttelin kirkon varhaiseen historiaan. Hiekkasen mukaan keskusjohtoinen seurakuntien perustaminen alkoi vuosien 1225 ja 1250 välillä, jolloin määrättiin mm. Laitilan kirkon paikka.

– Perttelin nykyinen kirkkorakennus lienee 1700-luvulta. Laitilan kirkkoherra Nils Hedeenin pitäjänkertomuksessa vuodelta 1753 mainitaan Valkon kirkossa pidetyn jumalanpalvelus Perttelin päivän jälkeisenä sunnuntaina. Kellotelineen viirissä on vuosiluku 1847. Huonoon kuntoon päässyt rakennus kunnostettiin perusteellisesti 1890-luvulla rukoilevaisuuden uuden nousun myötä. 1960-luvulla kirkko sai uuden ulkovuorauksen, välikaton ja paanukaton.

– Kirkon kunnossa pidosta huolehtii Soukaisten kyläyhdistys. Siellä järjestetään kesäisin hartaustilaisuuksia. Erityisen suosittu on joulukirkko. Lauantaisin soitetaan pyhäkellot. Sanomakellot soitetaan Soukaisten ja Vahantaan kyläläisille. Aila Vuorisen solmima, 1700-luvulta olevan mallin mukainen vihkiryijy on hääparien käytettävissä.

Juttusarjassa muualta tullut päätoimittaja Teija Uitto ihastelee Laitilan hienoja paikkoja ja kotiseutuneuvos Jukka Vehmas kertoo niiden tarinan.