Tieteen harha-askel

0

Laitilan Sanomien etusivulla kerrottiin 30.07.2021 allosaurusten eläneen 155–145 miljoonaa vuotta sitten. Näin yleisesti uskotaan, mutta elämän historian yhteydessä tällaiset pitkät ajanjaksot ovat mahdottomia perimän rappeutumisen vuoksi!

DNA-molekyyli rapautuu aivan samalla tavalla kuin kaikki ihmisen rakentamat fyysiset rakenteet. Fysiikka puhuu entropian kasvusta, joka tuhoaa kaikkea järjestystä ja estää järjestyksen spontaania kasvua.

Myös elämän synty ja kehitys itsekseen on mahdotonta juuri entropian kasvun takia. Evoluutioteoria onkin aina ollut ristiriidassa fysiikan ja kemian peruslakien kanssa.

Genetiikan, perinnöllisyystieteen, pitkäaikainen professori John C. Sanford kirjoitti muutama vuosi sitten kirjan ”Genetic Entropy & The Mystery of the Genome”, joka on suomennettu nimellä ”Eliömaailma rappeutuu”. Sanford käsittelee kirjassaan perusteellisesti geneettisen entropian syitä ja seurauksia.

DNA:n kopioinnissa syntyy aina virheitä, jotka vähitellen johtavat DNA:n tuhoutumiseen. Ongelman ydin on siinä, että syntyvät kopiointivirheet ovat niin pieniä, ettei luonnonvalinta pysty niitä havaitsemaan eikä siten pysty niitä karsimaankaan.

Esimerkiksi jokaisen uuden ihmisyksilön perimässä on 100–300 virhettä enemmän kuin hänen vanhemmillaan. Ihmispopulaatiossa on jo yli 1 135 000 haitallista mutaatiota, jotka aiheuttavat perinnöllisiä sairauksia.

Johtavat populaatiogeneetikot ovat jo vuosikymmeniä olleet huolissaan virheiden nopeasta kasvusta ja ihmisen ajautumisesta kohti sukupuuttoa. Perimän rappeutuminen koskee kuitenkin kaikkia eliöitä, ei vain ihmistä.

Ihmisen kehityksen väitetään kestäneen ainakin 200 000 vuotta. Jos tämä olisi totta, olisi ihmiskunta ehtinyt kuolla sukupuuttoon jo kymmeniä kertoja tuona aikana DNA:n rappeutumisen vuoksi!

Pitkät kehitysopin ajanjaksot kehitti vahvasti ateistinen lakimies Charles Lyell vuosina 1830-1833 julkaisemissaan teoksissa. Pitkillä ajanjaksoilla ei ollut mitään mittauksiin perustuvaa pohjaa, vaan ne ”vedettiin hatusta”.

Fossiileja sisältäviä kerroskivikallioita on kaikkialla maapallolla. Jotta fossiili voisi syntyä, on eliön hautauduttava nopeasti vesilietteen sisään hapettomaan tilaan ja suureen paineeseen. Paras selitys kuolleita eliöitä pursuavien kerroskivikallioiden synnylle on Raamatun kuvaama vedenpaisumus muutama tuhat vuotta sitten.

Jorma Heinonen

Diplomi-insinööri

Laitila