Tuulivoima ja luontoarvot

0

Mika Munkki kirjoitti huolensa luontoselvitysten vaikutuksista Kolsan-Juvansuon tuulipuistohankkeeseen Nakotta sanno -palstalla 24.8. Munkki kirjoitti, että ”ympäristönsuojelu siis vaikeuttaa tuulivoimaloiden rakentamista.”

Näin tuleekin olla, jos tuulivoimalat haittaavat olennaisesti luonnon monimuotoisuutta ja käyttöä. Voi kysyä, miksi tuulivoimalat pitää perustaa laajoille erämaisille metsäalueille, jotka ovat harvinaisia Lounais-Suomessa?

Vaikka metsä olisikin tavanomaista talousmetsää, monien omistajin eriaikainen metsänkäsittely luo niihin monimuotoisuutta. Tämä on mielestäni merkityksellisempää kuin jonkin yksittäisen eläimen tai kasvin suojeluarvo.

Tuulivoimalat pitäisi perustaa jo valmiiksi pilatuille paikoille, esimerkiksi kivilouhimoille ja entisille turvesoille. Sijoittaminen metsäisille, kallioisille alueille on ilmeisesti taloudellisempaa, kun luontoarvoista ei tarvitse maksaa.

Varoittava esimerkki pilatusta alueesta löytyy Kristiinankaupungista 8-tien itäpuolelta. Laaja, noin 200 neliökilometrin erämainen metsäalue on tuulipuiston tarpeisiin pirstottu teillä ja voimalinjoilla, jotka vähentävät tuulimyllyn tuomaa ilmastohyötyä. Luonnonkäyttäjät, esimerkiksi metsästäjät, menettivät hienon harvinaisen erämaa-alueen.

Mauri Hämäläinen

Turku