Vakka-Suomi kilpailee ulkomaisesta työvoimasta

0
Tapahtuma järjestettiin hybridisti. Tove Holm veti pienryhmätyöskentelyä alustuksen jälkeen etänä.

Valmet Automotiven kasvu on hyvä esimerkki siitä, miksi Suomi tarvitsee ulkomaista työvoimaa.

– Viimeisen viiden vuoden aikana tehdas on kasvanut tuhannen työntekijän tehtaasta 4000 työntekijän tehtaaksi, Valmet Automotiven henkilöstöjohtaja Tomi Salo kertoi Kestävä tulevaisuus Vakka-Suomessa -tapahtumassa Uudessakaupungissa.

Ukipoliksen Asukasluotsaus-hankkeen järjestämä tapahtuma kokosi yritysten edustajia ja päättäjiä yhteen miettimään, miten Vakka-Suomi menestyy työvoimakilpailussa. Poikkitieteellinen kestävän kehityksen fasilitoija Tove Holm avasi tilaisuuden aluksi näkymiä työvoimamarkkinohin. Jo lähes viidennes pk-yrityksistä kokee työvoiman saatavuuden pahimmaksi työllistämisen esteeksi. Lounaisrannikolla työvoiman lisätarve on lähivuosina 30 000.

– Tällä hetkellä useilla alueilla ja toimialoilla on pulaa työntekijöistä. Arviot työvoiman maahanmuuton tarpeesta liikkuvat noin 20 000 henkilössä vuositasolla riippuen kotimaisen työvoiman saatavuudesta.

Holm arvioi, ettei Suomen nettomaahanmuuton taso ei ole riittävä ylläpitämään väestökasvua, vaan tarvitaan runsaasti uutta työvoimaa, joka muuttaa Suomeen, Holm totesi.

Holm vertasi Suomen tilannetta Ruotsiin, jossa työvoimaviranomaiset ovat arvioineet tulevien vuosien työvoiman maahanmuuton tarpeen olevan yli 50 000 henkilöä vuodessa.

Myös esimerkiksi Kanada on laajentanut äskettäin maahanmuuttotavoitettaan. Tänä vuonna Kanada ottaa vastaan 401 000 uutta asukasta, ensi vuonna 411 000 ja vuonna 2023 421 000. Kanadassa on laadittu erityinen ohjelma ulkomaisen työvoiman houkuttelemiseksi.

– Kanadassa kaikki kansalaiset, lapsista aikuisiin, osallistuvat työperäisten maahanmuuttajien perehdytykseen ja sopeuttamiseen vapaaehtoistyönä, Holm kertoi.

Suomi kilpailee ulkomaisista osaajista, mutta Salo muistutti, että myös Suomen sisällä kilpaillaan työvoimasta.

– Jos halutaan kestävä ja kehittyvä tulevaisuus, jossa kaupunki ja yritykset kasvavat ja menestyvät, tarvitaan lisää työvoimaa. Yhtälö ei toimi ilman uutta työvoimaa. Ulkomaisen työvoiman tarve on fakta.

– Kun koko Suomi tarvitsee lisää osaajia, peruspalikat eivät riitä, vaan meidän pitää ajatella täällä isommin, miten erottaudumme kilpailijoista.

Kestävä tulevaisuus Vakka-Suomessa -tapahtuma järjestettiin hybridisti, osa osallistujista oli etänä, osa kulttuurikeskus Crusellissa.

Fakta


Kestävä kehitys


Tove Holm määritteli seminaarissa Kestävän kehityksen seuraavasti:

Päätöksen teossa on huomioitava taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset. Kestävä kehitys ei siis tarkoita ainoastaan ympäristövaikutusten huomiointia.