Aluevaaleista

0

Poliittiset puolueet yrittävät pedata valta-asemat valmiiksi aluevaltuustoihin. Tällä ei ole suurta merkitystä niin kauan kuin hyvinvointialueet ovat pelkkiä valtionhallinnon jatkeita, kuten nyt näyttää käyvän. Mutta mikäli joskus päästään maakunnalliseen itsehallintoon eli maakunnat saavat vähintäänkin verotusoikeuden, ollaan ihan eri tilanteessa.

Maakuntien itsehallinto tulisi toteuttaa kansalaislähtöisesti.

Maakunnathan ovat Suomessa olleet 1990-luvulle asti olemassa vain kansalaisyhteiskunnan osana, virallisesti niitä ei ole ollut. Professori Erkki Mennola muistuttaakin, että ”maakuntien tosiasialliset aikaansaannokset ovat syntyneet politiikan, hallinnon ja elinkeinoelämän valtaapitävistä huolimatta, eivät heidän ansiostaan.” Tämä tulee muistaa silloin, kun maakunnista tulee tosiasiallisesti itsehallinnollisia. Ne ovat liian arvokkaita annettaviksi puolueiden poliittisen pelin temmellyskentäksi.

Euroopan neuvosto on huomauttanut Suomea toistuvasti demokratiavajeesta.

Muissa läntisen Euroopan maissa on jossain muodossa toteutettu alueellinen itsehallinto, mutta Suomeen sitä ei ole saatu aikaan, vaikka siihen on koko itsenäisyyden ajan ollut mahdollisuus perustuslaissa. Maakunnallista itsehallintoa on esitetty lukuisia kertoja, joten on syytä myös kysyä, miksei sitä ole toteutettu. Muun Euroopan silmissä demokratiamme näyttää vajaalta, ylhäältä ohjatulta ja valtaa keskittävältä, ja sitä se tosiasiassa onkin.

Vilhelm Junnilan näkemys vaaliväsymyksestä saattaa olla oikea, mutta tosiasiassa kyse ei ole mistään väsymyksestä, vaan motivaation puutteesta.

Ei se voikaan motivoida tavallista ihmistä, jos päätöksenteko ohjataan samoille puolueverkostoille, jotka jo ohjailevat maan asioita valtakunnan ja kuntien tasolla.

Laitilan puolesta -valtuustoryhmä

Henri Aitakari

Janne Kuusisto

Nina Arokoivu

Juha Raittinen