Kolarien riskikausi alkoi

0

Syksy on hirvieläinonnettomuuksien kannalta riskialtteinta aikaa. Loka-marraskuun aikana tilastoidaan lähes 40 prosenttia kaikista tieliikenteen riistaonnettomuuksista.

Kun illat pimenevät ja ajokelit huononevat, kolaririski kasvaa, lisäksi myös metsästyskausi saa eläimet liikkeelle. Metsästysseurat järjestävät viikonloppuisin isoja jahteja ja niistä varoitetaan myös autoilijoita. Jos tien varressa on metsästysvaroituskolmio, ajonopeutta kannattaa laskea.

Hirvikanta on laskenut koko maassa 2000-luvulla ja se näkyy myönteisesti kolaritilastoissa. Sen sijaan peurakanta on vain vahvistunut. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Suomen valkohäntäpeurakanta kasvoi edellisvuodesta noin 15 prosenttia, vaikka valkohäntäpeuroja kaadettiin viime vuonna aiempaa enemmän. Peurakantaa on erityisen paljon Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Tästä syystä Suomen Riistakeskus on myöntänyt tälle metsästyskaudelle merkittävästi enemmän peurankaatolupia. Kauden tavoitteena on voimakkaalla metsästyksellä pienentää valkohäntäpeurakantaa. Varsinais-Suomeen on myönnetty nyt 24 249 valkohäntäpeuran pyyntilupaa, kun viime vuonna lupia myönnettiin 18 513. Täällä myös hirvenkaatolupien määrä on kasvanut 1 552:sta 1 564:ään.

Syksyn ja talven jahdeissa on käytössä kaikkiaan koko maassa 41 631 hirven, 77 881 valkohäntäpeuran, 507 kuusipeuran ja 18 metsäpeuran pyyntilupaa.

Suomen Riistakeskus on myöntänytmyös tutkimusperusteisen peuraluvan osalle metsästäjistä. Lupa antaamahdollisuuden käyttäämetsästyksessä myöskeinovaloajayökiikareita.Lupa on harvinainen, sillä normaalisti kyseisten apuvälineiden käyttö on kielletty.

Teija Uitto