Laitila tekemässä vahvaa tulosta

0
Alkuvuoden lukemien perusteella Laitilan tulosennuste tälle vuodelle on noin 3 miljoonaa euroa ylijäämäinen, kun talousarvion perusteella odotettiin alijäämää syntyvän noin 300 000 euroa.

Laitilan kaupungin tulosennuste tälle vuodelle on alkuvuoden perusteella vahvasti positiivinen. Talousarviossa tälle vuodelle ennustettiin noin 300 000 euron alijäämää, mutta tämän hetkisten lukujen valossa tulos on nousemassa peräti noin kolme miljoonaa euroa ylijäämäiseksi.

Hyvää tulosta ennustaa erityisesti se, että sekä verotulot että valtionosuudet näyttäisivät nousevan selvästi talousarviossa ennustettua suuremmiksi.

MAAN hallitus on lupaillut, että koronakustannukset tullaan korvaamaan kunnille täysmääräisesti.

Koronaepidemia vaikuttaa tulokseen esimerkiksi siten, että koronatilanteen vuoksi kaupungin järjestämä toiminta on ollut normaalia vähäisempää ja siten kaupungin saamat myyntituotot ovat laskeneet.

Tuet ja avustukset puolestaan ovat toteutuneet huomattavasti arvioitua ja alkuvuotta 2020 suurempina.

KORONATILANNE on vaikuttanut myös toimintakuluihin, jotka ovat edellisvuoteen verrattuna kasvaneet.

Vaikka esimerkiksi etätyön tekeminen, matkustamisen vähentyminen sekä toiminnan supistuminen ovat vähentäneet kuluja, niin toisaalta koronaan liittyvät suojavälinehankinnat, rokotukset, testaaminen sekä jäljitystyö ovat lisänneet kuluja sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta. Tammi-kesäkuun kattavassa osavuosikatsauksessa muistutetaan myös, että tukiperheiden, lastensuojelun avohuollon tukitoimien sekä sijaishuollon tarve on kasvanut merkittävästi.

VIIME vuoden tilinpäätöksessä ennusteille annettiin kyytiä, sillä talousarvion perusteella tilikauden tuloksen odotettiin painuvan miinukselle reilun 300 000 euron verran, mutta lopulta se kääntyikin peräti 2,8 miljoonan euron ylijäämäksi. Tämän hetkisen ennusteen mukaan sama tilanne saattaa olla mahdollinen tänäkin vuonna.