Laitilan kaupunki on mukana rasismin vastaisessa kampanjassa

0
Rasismin vastaisen kampanjan tavoitteena on torjua vähemmistöihin kohdistuvaa syrjintää.

Oikeusministeriö on aloittanut Olen Antirasisti -nimisen kampanjan, jonka tavoitteena on torjua etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin kohdistuvaa rasismia, syrjintää ja häirintää Suomessa. Mukana kampanjassa on Laitila, jossa ulkomaalaisten osuus on lähemmäs kahdeksan prosenttia ja väestöstä yli 750 puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea.

– Rasismin ja syrjinnän ehkäisy on Laitilan kaupungille tärkeä teema itseisarvoisesti, mutta myös sen vuoksi, että jokaisesta asukkaasta halutaan pitää huolta ja heistä halutaan pitää kiinni, kaupunki tiedottaa.

Ulkomaalaistaustainen työvoima on Laitilan seudun yrityksille tärkeä voimavara.

– Niin yritysten kuin asuinkuntienkin tulisi pystyä tarjoamaan turvallinen ja syrjinnästä vapaa elinympäristö kaikille. Vain siten rakennetaan myös turvallista ja hyvää tulevaisuutta kaikille.

Tutkimusten mukaan rasismin, häirinnän ja syrjinnän kokemukset ovat Suomessa Euroopan keskitasoa huomattavasti yleisempiä. Laitilan kaupunki ottaa antirasistmin mukaan kaupungin strategian työstämiseen. Uutta strategiaa valmistellaan ja työstetään syksyn aikana. Valtuusto hyväksyy strategian joulukuun kokouksessaan.

– Jotta rasismin vähentäminen ei jää pelkäksi paperien pyörittämiseksi, tehdään Laitilassa tammi-helmikuun vaihteessa konkreettinen tapahtuma tai tempaus.

 

Olen antirasisti

  • Hankkeen tarkoitus on reagoida arkihäirinnän kokemuksen yleisyyteen, syrjintäkokemuksiin työelämässä, nuorten yhteiskunnallisen kuuluvuuden kokemuksen heikkenemiseen sekä nuorten luottamuksen heikkenemiseen viranomaisia ja yhteiskuntaa kohtaan.
  • Kampanjalla halutaan aktivoida ihmisiä ja organisaatiota tekemään aktiivisia tekoja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.