Laitilan vesihuoltomaksuihin korotuksia

0
Arkistokuva

Laitilan tekninen valiokunta korotti vesihuollon perusmaksuja kymmenellä prosentilla ja talousveden käyttömaksua yhdeksällä prosentilla. Korotukset otetaan käyttöön ensi vuoden alusta.

Korotuksen taustalla on vesihuoltolaitoksen talouden tasapainottaminen. Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelman mukaan vuoden 2020 tilinpäätös oli noin 111 000 euroa alijäämäinen. Vesihuoltolaki edellyttää vesihuoltolaitokselta omavaraisuutta, mikä tarkoittaa sitä, että maksujen tulee kattaa kaikki kustannukset.

Vesihuollon käyttömaksuja on tarkistettu viimeksi vuonna 2016.