Leader Ravakka on avannut Yhtene ympäristö -teemahankkeen – Yhdistyksillä on mahdollisuus hakea rahaa pienempiin investointeihin

0
Yhtene ympäristö -teemahankkeen investoinneilla voidaan vaikkapa parantaa harrastusmahdollisuuksia lähiympäristössä.

Leader Ravakalla on käynnissä Yhtene ympäristö -teemahanke, jonka kautta voidaan rahoittaa tavanomaisia Leader-hankkeita pienempiä investointitarpeita. Yhdistykset voivat hakea tukea esimerkiksi koneiden, laitteiden, välineiden ja kaluston hankintaan sekä rakentamisen, korjaamisen tai kunnostamisen kustannuksiin. Rahoitusta voi hakea marraskuun loppuun asti.

Teemahankkeissa pätevät samat perussäännöt kuin tavanomaisissakin Leader-hankkeissa: toimien on oltava yleishyödyllisiä ja hankkeen on synnytettävä jotain uutta. Tukea ei myönnetä hakijan tavanomaisen toiminnan kustannuksiin. Teemahankkeissa hakuaika on kuitenkin rajattu.

Teemahankkeet ovat nimensä mukaisesti rahoitushakuja, joissa on tietty teema. Teemahankkeen kautta voidaan rahoittaa tavanomaisia Leader-hankkeita huomattavasti pienempiä tarpeita. Yhtene ympäristö -teemahankkeen kautta voidaan rahoittaa monipuolisesti oman elinympäristön kehittämiseen liittyviä investointeja.

– Pienempien investointien tukea kysellään säännöllisesti, niille on selvä tarve. Yhtene ympäristö -teemahankkeen kautta yhdistykset voivat hakea Ravakalta tukea alle 10 000 euron investointeihin. Hakuaikaa on kolme kuukautta ja hankkeita voi toteuttaa vuoden 2022 ajan. Järjestämme lokakuussa infotilaisuuden teemahankkeesta kiinnostuneille ja neuvomme hakijoita puhelimitse tai sähköpostitse oikein mielellämme. Kannattaa olla rohkeasti yhteydessä, jos pohtii oman idean rahoituskelpoisuutta, Juuliska Seikola Leader Ravakasta kehottaa.

Ravakka järjestää Yhtene ympäristö -teemahankkeeseen liittyen infotilaisuuden Teamsin välityksellä 12.10. kello 18.–19.30. Etäinfoon voi ilmoittautua laittamalla sähköisellä lomakkeella tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen toimisto(at)ravakka.fi.

Yhtene ympäristö -teemahanke

  • Hakijan on oltava yleishyödyllinen rekisteröity yhdistys.
  • Alahankkeen eli investoinnin kokonaiskustannukset voivat olla 750–10 000 €.
  • Rahoituksen tukiprosentti on 50. Omarahoitusosuudesta talkootyöllä yhdistys voi korvata enintään 75 %.
  • Hakemukset liitteineen toimitetaan Ravakalle viimeistään 30.11.2021. Ravakan hallitus käsittelee hakemukset tammikuun kokouksessaan ja valitsee toteutettavat alahankkeet valintakriteerien perusteella. Hyväksyttyjen hankkeiden toteuttamisen voi aloittaa tämän jälkeen. Toteutusaikaa on vuoden 2022 loppuun.
  • Tuki maksetaan jälkikäteen.

Investoinneilla vaikkapa…

  • Tähdätään yhteisten tilojen käyttömukavuuden ja käytön lisäämiseen. Tähän liittyen voidaan tehdä kalusto- ja laitehankintoja tai vaikka pientä pintaremonttia.
  • Lisätään ja parannetaan harrastusmahdollisuuksia lähiympäristössä.
  • Tavoitellaan energiansäästöä tai tehdään toiminnasta entistä kestävämpää.
  • Parannetaan yleistä viihtyvyyttä.
  • Viime vuosina yhdistysten alahankkeissa on muun muassa kunnostettu rantalentopallokenttä, parannettu kokoontumistilojen energiatehokkuutta, maisemoitu, tehty juoksuportaat ja parannettu yhteisten tilojen äänentoistoa.