Maakuntahallitus esittää Kasitien eritasoliittymälle 38 miljoonan euron rahoitusta

0
Turun ja Toijalan välinen junarata on tärkeä teollisuudelle.

Maakuntahallitus esittää Laitilan eritasoliittymän toteuttamiseen 38 miljoonan euron rahoitusta. Esitys on mukana maakuntahallituksen laatimassa lausunnossa Väylävirastolle investointiohjelman luonnoksesta vuosille 2022–2029.

Maakuntahallituksen mielestä liikenneturvallisuus ei ole noussut riittävän keskeiseksi tavoitteeksi Väyläviraston ohjelmaluonnoksessa. Tätä maakuntahallitus perustelee sillä, että valtateiltä 8 ja 9 puuttuvat liikenneturvallisuuden kannalta välttämättömät parannustoimenpiteet. Valtatie 8:n Laitilan kohdan tasoliittymä aiheuttaa liikenneturvallisuusriskin ja pullonkaulan liikenteen sujuvuudelle, siksi eritasoliittymän rahoitus pitäisi huomioida Väyläviraston investointiohjelmassa. Ysitielle maakuntahallitus esittää 53 miljoonaa euroa Liedon aseman ja Auran välisen leveäkaistatien nelikaistamiseen.

Uusikaupunki – Laitila -välin pyörätie on nostettu ohjelmaluonnoksessa potentiaalisten hankkeiden joukkoon investointikauden lopulla. Maakuntahallitus nostaisi sen lisäksi Varsinais-Suomesta kansallisesti tärkeäksi toteutettavaksi hankkeeksi saariston rengastien puuttuvat pyörätieosuudet.

Varsinais-Suomessa on asetettu tavoitteeksi paikallisjunaliikenteen käynnistäminen ja sen kytkeminen osaksi Tunnin juna -kokonaisuutta. Maakuntahallitus pitääkin hyvänä, että ohjelmaluonnoksessa on huomioitu muun muassa Turku – Uusikaupunki -radan peruskorjaus.