Musiikkiopiston johtokunta järjestäytyi

0
Arkistokuva: Riitta Salmi

Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta kokoontui uuden valtuustokauden ensimmäiseen kokoukseensa viime tiistaina Kustaa Hiekan Lukutuvan Fredrika-salissa. Musiikkiopiston johtokuntaan kuuluu jäseninä osakaskuntien edustajat Kustavista, Laitilasta, Pyhärannasta, Taivassalosta, Uudestakaupungista ja Vehmaalta.

Laitilasta ja Uudestakaupungista valitaan kummastakin kolme jäsentä, muista kunnista yksi jäsen. Puheenjohtaja tulee Uudenkaupungista ja varapuheenjohtaja Laitilasta. Lisäksi johtokunnan kokoukseen osallistuvat puhe- ja läsnäolo-oikeudella Laitilan kaupunginjohtaja, Laitilan sivistysjohtaja, Laitilan kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen edustaja sekä musiikkiopiston opettajakunnan edustaja.

Uuteen Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja Teemu Arvonen, Eila Polojärvi ja Pauli Kuitula Uudestakaupungista, varapuheenjohtaja Jouni Hautanen , Lea Koskinen ja Seppo Rinne Laitilasta, Mia Lehtonen Kustavista, Maria Mäkimattila Pyhärannasta, Milla Lahdenperä Taivassalosta ja Kaisa Kraatila Vehmaalta. Opettajakunnan edustaja on Leena Anto ja kaupunginhallituksen edustaja Heikki Peltola .

Ensimmäisen kokouksen asialista sisälsi rutiiniasioiden lisäksi viime lukuvuoden toimintakertomuksen hyväksymisen sekä talousarvioehdotuksen vuodelle 2022. Musiikkiopiston lukuvuosi 2020–2021 oli monipuolinen tarjonnaltaan, vaikkakin koronaepidemiatilanne hallitsi opetustoiminnan järjestämistä. Konsertti- ja esiintymistoiminta siirtyi edellisenä lukuvuonna lähestulkoon kokonaan nauhoitteiksi ja live-striimauksiksi.

Musiikkiopiston johtokunta myönsi täyttöluvat vaskipuhallintensoitonopettajan virkaan sekä kahteen tuntiopettajan virkaan. Vaskipuhallintensoitonopettajan ja musiikkiopiston päätoimisen pianonsoiton tuntiopettajan virat täytetään ensi vuoden alusta alkaen ja musiikkiopiston sivutoimisen tuntiopettajan virka ensi vuoden elokuusta alkaen.

Johtokunta merkitsi tiedoksi konserttikalenterin syksyksi ja opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksen selvityksen. Lisäksi kerrottiin, että opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää Taiteen perusopetuksessa saavutetun osaamisen tunnistamista ja tunnustamisen edistämistä.

Musiikkiopistolla yli 1,2 miljoonan euron menot


Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta hyväksyi talousarvioehdotuksen, jossa toimintamenot ovat reilut 1,2 miljoonaa euroa. Tuloja arviossa on yli 400 000 euroa. Ehdotuksen toimintamenot ovat lähes 15 200 euroa suuremmat kuin sille annettu kehys. Tilanteen tasapainottavat kuitenkin tulot, joita esitetään tulevan 18 000 euroa enemmän kehykseen nähden.

Oppilailta perittäviä lukukausimaksuja korotettiin vuosi sitten elokuussa. Arvion mukaan lukukausimaksut kattavat menoista yhteensä 14,2 prosenttia.

Lukutuvan pihaan esitetään hankittavaksi säänkestäviä pihasoittimia


Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta esittää Laitilan kaupunginhallitukselle ja edelleen Laitilan kaupunginvaltuustolle, että se varaa 26 000 euron määrärahan pihasoittimien hankkimiseksi Kustaa Hiekan Lukutuvan pihaan. Auringon, sateen ja pakkasen kestävät lyömäsoittimet olisivat kaikkien vapaassa käytössä.

Investoinnin hankesuunnitelmassa arvioidaan, että pihasoittimilla olisi myönteinen vaikutus kaikkien kuntalaisten hyvinvointiin, koska kaikilla olisi mahdollisuus ilmaista itseään musiikin avulla. Soittimilla nähdään olevan myös matkailullista merkitystä.

– Pihasoittimet kehittävät edelleen Laitilan positiivista imagoa kulttuurimyönteisenä kaupunkina, hankesuunnitelmassa todetaan.

Hiekan säätion kanssa on käyty alustavaa keskustelua hankkeeseen osallistumisesta. Tavoitteena on, että soittimet päästäisiin asentamaan ensi kesänä.

FAKTA

-Vakka-Suomen musiikkiopiston sopimuskunnat ovat Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa.

-Talousarvioehdotuksessa vuodelle 2022 annettavan opetuksen kokonaistuntimäärä on 443 opetusviikkotuntia eli yhteensä koko lukuvuonna 15 500 tuntia.

-Musiikkiopiston kulut peitetään valtionosuuksilla, lukukausimaksuilla ja kuntien osuuksilla. Laitilan maksuosuus on noin 34 prosenttia ja Pyhärannan alle kuusi prosenttia. Uudenkaupungin osuus on suurin, lähes 42 prosenttia.