Pääkirjoitus: Kivi kengässä

0

Laitilassa uusi valtuustokausi alkoi hallintosäännön muutoksella, kun valtuusto päätti kasvattaa muun muassa keskeisten valiokuntien jäsenmäärää. Muutoksen kerrottiin juontavan juurensa vaalitulokseen: koska naisia valittiin valtuustoon historiallisen vähän, on kiintiösäännön toteuttaminen koettu Laitilassa haastavaksi.

Kiintiösäännön noudattaminen tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kuntien työryhmiin, lautakuntiin ja valiokuntiin tulee nimetä sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. Tasa-arvolain yhtenä perustavoitteena on, että naiset ja miehet voivat tasaveroisesti osallistua yhteiskunnalliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Laitilan kaupunginvaltuustossa naisia on vain hieman päälle 20 prosenttia ja vastaavasti miesvaltuutettuja noin 80 prosenttia. Vuoden 2017 ja vuoden 2012 kuntavaaleissa naisia valittiin Laitilan valtuustoon reilut 30 prosenttia.

”Tavoitteena on, että naiset ja miehet voivat tasaveroisesti osallistua päätöksentekoon.”

Toimielimen jäsenmäärän kasvattaminen ei kuitenkaan kiintiösäännön noudattamista helpota, sillä tällöinhän päinvastoin sekä naisia että miehiä on nimitettävä lukumäärällisesti toimielimeen aiempaa enemmän.

Laitila on poikkeus kuntakentässä, sillä kesäkuun kuntavaaleissa valtuustoihin valituista oli naisia 40,2 prosenttia. Naisten osuus valtuustoissa on kasvanut hitaasti mutta tasaisesti vuosikymmenten ajan. Laitilassa on nyt naisvaltuutettuja yhtä vähän kuin keskimäärin Suomen valtuustoissa oli vuonna 1980.

Laitilan uusi kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jukka Alkiokin (kesk) nosti valintansa jälkeen pitämässään puheessaan esiin sen, että muutoin monipuolisessa valtuustossa istuu naisia vähän.

– Naisten vähäisyys on nyt kivenä kengässä. Ei tee koskaan hyvää, että yhteiskunnassa painottuvat asiat joidenkin näkökulmasta, hän arvioi.

Solina Saarikoski 
solina.saarikoski@laitilansanomat.fi