Pyhärannan kunnanhallituksen vaalista tehtiin valitus Turun hallinto-oikeuteen

0
Arkistokuva: Hanna Hyttinen

Pyhärannan valtuusto valitsi kunnanhallituksen ja sille puheenjohtajiston elokuun kokouksessaan. Päätöksestä on valitettu Turun hallinto-oikeuteen.

Valituksessa huomautetaan, ettei kunnanhallituksen puheenjohtajaksi valittu Jyrki Nurmi (yp) ole vaalikelpoinen.

Valituksen tehneet vetoavat kunnan omaan hallintosääntöön ja kuntalain pykälään, jonka mukaan välittömästi kunnanhallituksen alaisuudessa työskentelevä kunnan työntekijä ole vaalikelpoinen.

– Rajoitus koskee kaikkia organisatorisesti kunnanhallituksen alaisia viranhaltijoita ja työntekijöitä heidän asemastaan tai tehtävistään riippumatta. Pyhärannan kunnassa ei ole lautakuntia, joten kaikki viran- ja toimenhaltijat ovat suoraan kunnanhallituksen alaisia, valituksessa todetaan.

Kunnassa vesihuollon asiantuntijana työskentelevä Nurmi oli kunnanhallituksen jäsen myös edeltäneellä valtuustokaudella. Hän kertoo selvittäneensä vaalikelpoisuutensa Kuntaliiton lakimieheltä vuonna 2019, kun häntä pyydettiin kunnanhallituksen jäseneksi.

Kuntaliiton lakimiehen mukaan Nurmi ei ole johtavassa asemassa kunnanhallituksen alaisuudessa eikä tämä nähnyt estettä sille, että Nurmesta tulisi kunnanhallituksen jäsen.

Laitilan Sanomien toimitus on saanut luettavakseen Nurmen ja lakimiehen väliset sähköpostiviestit.

Lautakuntien tilalle jaostot

Pyhäranta luopui lautakunnista vuonna 2016 ja perusti niiden tilalle kolme kunnanhallituksen alaisuudessa toimivaa jaostoa.

Jaostojen tehtävistä, jäsenten lukumäärästä ja niille siirrettävän toimivallan määrästä päättää kunnanhallitus.

Jaostojen varsinaisten jäsenten tulee olla kunnanhallituksen jäseniä tai varajäseniä, mutta niiden varajäsenet voivat olla myös muita.

Lähde: Pyhärannan hallintosääntö