Saattamisavustus kaksivuotisessa esiopetuksessa oleville – Avustusta on mahdollista hakea myös erityistapauksissa esi- ja perusopetuksissa olevien lasten koulumatkoihin

0
Arkistokuva: Riitta Salmi

Kaksivuotisessa esiopetuksessa olevat lapset ovat myös koulukuljetuksen piirissä. Maksuttoman koulukuljetuksen vaihtoehtona kaupunki tarjoaa oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävää avustusta.

Mikäli huoltaja kuljettaa lapsen tai lapset itse esiopetukseen tai kouluun, hän voi hakea kaupungilta avustusta. Avustus maksetaan aina jälkikäteen, ja sitä varten tulee toimittaa ajopäiväkirja toteutuneista kilometreistä.

Avustus on tarkoitettu perheille, joiden lapsi ei osallistu esiopetuksen lisäksi täydentävään varhaiskasvatukseen.

– Lisäksi koulumatka-avustusta voivat hakea myös esi- ja perusopetuksen oppilaiden perheet. Avustus voisi tulla kyseeseen esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa huoltajat ovat hakeneet ja lapselle on myönnetty susikuljetus kesken lukukauden eikä noutoa voida aikataulusyistä järjestää lapsen kotipihalle. Tällöin voidaan tarjota vaihtoehtona sitä, että huoltaja tuo lapsensa kyytiinnousupaikalle, sivistysjohtaja Susanne Laaksonen kertoo.

Laitilan sivistysvaliokunta päivitti Laitilan koulukuljetusopasta koulumatkakorvauksen osalta.

Maksuton koulukuljetus

Jos perusopetusta, esiopetusta tai lisäopetusta saavan

 

oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen.

Maksuttomaan kuljetukseen on oikeus myös silloin, kun koulumatka on oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen tälle liian vaikea, rasittava tai vaarallinen.

 

Lähde: Perusopetuslaki