Sosiaali- ja terveystoimen alkuvuoden talouden toteutuma suunnitelman mukainen

0
Arkistokuva

Laitilan sosiaali- ja terveysvaliokunta merkitsi tiedokseen osavuosikatsauksen. Toimialan toimintakatu on toteutunut suunnitellusti eli 50,5 prosenttisesti.

Tehtäväalueittain toimialan sisällä toteumassa on vaihtelua. Toimeentulotuen tehtäväalueella toimintakate on 85,5 prosenttia ja sen menot ovat selkeästi ylittyneet. Ylitys johtuu työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuista.

Työllisyyden parantamiseksi on kaupungissa käynnissä ”Kaveria ei jätetä” -nimellä toimiva osatyökykyisten työllistymishanke, jonka toivotaan tuovan helpotusta toimeentulotuen menoihin. Joillain tehtäväalueilla on taas toimintakate jäänyt selkeästi alle 50 prosenttia, kuten hallinnon tehtäväalueella. Siellä henkilöstökulut ja palvelujen ostot ovat alittaneet tässä vaiheessa vuotta suunnitellun tason.