Tuulivoimaa Mynämäelle ja Laitilaan?

0

Alueen aktiivisena mökkiläisenä ja luonnossa liikkujana olen huolestuneena seurannut Mynämäen kunnan ja Laitilan kaupungin alueille sijoittuvan Kolsa-Juvansuon tuulivoimapuistoon liittyviä kunta- ja viranomaispäätöksia. Tuntuu että monikansallinen, vain ja ainoastaan voittoa tavoitteleva tuulivoimayhtiö vie kuntapäättäjiä kuin ”pässiä narussa”, ja kuntapäättäjät on saatu tuulivoiman autuaaksi tekevään seurakuntaan pikavoittojen toivossa.

Kaikki tuntuvat olemaan valmiita uhraamaan yhden eteläisen Suomen viimeisistä hiljaisista erämaa-alueista energian tuotantoon näkemättä suurempaa kokonaisuutta asian ympärillä. Jopa Mynämäen kunnan edustaja kertoi Kolsa-Juvansuon yleisötilaisuudessa tiistaina 17.8. ”kunnan mainehyödyn ympäristöystävällisenä ja mahdollisesti hiilineutraalimpana olevan isompi kuin luonto-arvot. On täysin käsittämättömän lyhytnäköistä rakentaa Mynämäen kunnan ja Laitilan kaupungin ”ekomainetta” näinkin ristiriitaisella hankkeella josta tehdyt YVA-selvityksetkin ovat osittain puutteellisia.

YVA-menettelyn tarkoituksena lienee koota hankkeeseen liittyvät tahot ns. saman pöydän ääreen ja ”avoimin kortein” kertoa osapuolille puolueettomasti mahdollisista hyödyistä ja haitoista. On perin kummallista, että vaikka alueeseen rajoittuu etelässä Kivijärven vanhojen metsien suojelu-alue, yksityinen luonnonsuojelu-alue sekä Natura 2000 kuuluva alue, näitä ei juurikaan käsitellä YVA:ssa; alueet sijaitsevat Vehmaan kunnan puolella, vähimmillään vain satojen metrien päässä lähimmästä mahdollisesti rakennettavasta tuulivoimalasta.

Vehmaan kunnan edustajaa ei ylesötilaisuudessa näkynyt; liekö sattumaa vai tahallinen poisjättö? Pitäisihän ”naapureillakin” olla mahdollisuus osallistua, eikö vain? Vehmaa ei kuitenkaan verotuloina tuulivoimaloista hyödy.

Mynämäen ja Laitilankin saamat verotulot tulevat lopulta olemaan kuntien talouden kannalta lähinnä marginaalisia. Samalla voidaan vielä todeta, että paikalta puuttuivat sekä WWF:n että luonnonsuojeluliiton edustajat, joilla olisi saattanut olla enemmän ja ajantasaisempaa, ehkä myös hieman kriittisempää tietoa mahdollisesta ympäristökatastrofista. Myöskään muita asiantuntijoita ei paikalla ollut liittyen esimerkiksi ihmisten terveyteen.

YVA-menettelystä oli jäänyt pois merkittäviä alueen luontokohteita: Lamminjärvi Laitilassa sekä Lamminjärvi ja Hankasjärvi Vehmaan kunnan puolella. Molemmat Vehmaan puolella sijaitsevat pienet erämaajärvet antavat kodin monille asukkaille, joista osa on jopa Naturan luontodirektiiviltä suojeltu.

Onko olemassa riittävästi tietoa miten herkkä luonto eläimineen reagoi jättikokoisiin tuulivoimaloihin ? Eläimethän eivät tunnetusti tunne kunta- yms rajoja vaan pitävät luontoa laajasti asuinpaikkanaan.

YVA-menettelyn asiakirjoja lukiessa törmää väitteisiin, joissa monet alueeseen liittyvät huomiot on kartoitettu maastotutkimuksin; mm. lepakkojen, lintujen ja nisäkkäiden liikkumista alueella on selvitetty.

Kysymys kuuluu: milloin nämä tutkimukset on tehty? Olen viettänyt alueella aikaa metsissä samoillen useita kymmeniä viikkoja vuodesta ja toistaiseksi olen törmännyt vain muutamaan satunnaiseen marjastajaan tai sienestäjään; yhtään tutkijaa tai asiantuntijaa ei ole alueella näkynyt. Voi toki olla täysin sattumaa mutta olisi mielestäni ollut todennäköisempää törmätä näihin virkakoneistonasiantuntijoihin kuin esimierkiksi suteen, ilvekseen,liito-oravaan, metsoon, lepakkoon, kalasääkseen tai viitasammakkoon, joita kuitenkin kaikkia olen saanut silmästä silmään katsoa.

Tuulivoimapuistojen haitoista ihmisille on olemassa kovin vähän puolueettomasti tehtyä tutkimusta. On sanomattakin selvää, että nyt Kolsa-Juvansuolle mahdollisesti rakennettavat, kokoluokassaan Suomen suurimmat tuulivoimalat, tulevat muuttamaan merkittävästi ja peruuttamattomalla tavalla alueen ekosysteemiä. Voimaloiden koko korkeussuunnassa on samaa luokkaa kuin esimerkiksi Pariisin Eiffel-torni.

Näin massiivisten tuulivoimaloiden melu- ja välkehaitta tulee väistämättä vaikuttamaan merkittävällä tavalla koko alueeseen. Koska tuulivoimapuiston suunnittelu perustuu kaikilta osin vain matemaattisiin vaikutusmallinnuksiin ja asiantuntijoiden laskelmiin, jää lopputulos suurelta osin arvailujen varaan.

Luonto on loppujen lopuksi yllättävän arvaamaton. Jos ja kun tuulivoimalat rakennetaan, mikä on yksittäisen maanomistajan, vakituisen asukkaan tai mökkiläisen oikeusturva ? Kuka lunastaa (markkinahintaan) kodin, mökin tai myyntiin kaavaillun rantatontin, jota kukaan ei voimaloiden rakentamisen jälkeen osta, kun melu tai välke käy niin sietämättömäksi, ettei asuminen tai mökkeily kertakaikkiaan enää onnistu?

Tuulivoimayhtiön asiantuntijalta kysyttiin yleisötilaisuudessa asiasta ja vastaukseksi saatiin ”Tämän voi ehkä kunnasta täydentää, mutta tähän on lainmukaisia tapoja siihen puuttua…käytännössä voimaloiden raja-arvojen muutokset ympäristöluvalla…” Kumpikaan kunta ei kommentoinut asiaa millään tavalla ? Ja ei kai kukaan ole niin naiivi että uskoisi yksittäisen kansalaisen lähtevän taistoon oikeusteitse monikansallista yhtiötä vastaan?

Varsinais-Suomen liiton tekemässä selvityksessä Tuulivoima Varsinais-Suomessa 2010-2011 todetaan, että ”Mynämäellä ja Pöytyällä levittäytyy Varsinais-Suomen ainoa todella laaja yhtenäinen metsäalue eikä alueelle tai sen välittömään läheisyyteen ole osoitettu tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita” Ilmeisesti Varsinais-Suomen liiton mielestä nämä metsäalueet ovat 2020-luvulla hävinneet ja ääni kellossa muuttunut huomattavan myönteiseen suuntaan.

Tuulivoimavaihemaakuntakaavassa (Varsinais-Suomen liitto 10.6.2013) Kolsa-Juvansuo on muuttunut laajasta metsäalueesta huolimatta alueeksi, jolle tuulivoimaloista aiheutuvat haitat ovat vain vähäisiä. Onkohan lobbaus tuonut odotettuja tuloksia tuulivoimayhtiölle?

Kolsa-Juvansuon alue on merkitty alueeksi joka ei ole merkittävän hiljainen; haluaisinpa tutustua henkilöön joka on täällä paikan päällä vieraillut ja todennut itse tämän asian. Vai onko kyseessä kenties päätelmä kartalta katsottuna konttorissa työpisteen ääreltä?

Olen henkilökohtaisesti vieraillut kolmessa eri tuulivoimala-kohteessa. Parhaalla tahdollakaan voimaloita ei ole voinut kutsua hiljaisiksi ja etenkin vesistöjen läheisyydessä välkehaitta on massiivinen. Metsässä liikkuminenkin oli paikoitellen perin haastavaa jatkuvan valo-varjo sykkeen alueella.

Jos Mynämäki ja Laitila haluavat nostaa tuulivoiman avulla imagoaan ympäristöystävälliseen suuntaan, pitäisikö tuulivoimalat sijoittaa aivan valtatie 8:n tuntumaan? Tieliikenteen melu on jo olemassa ja sähkönsiirtokin lienee kustannustehokkaammin hoidettavissa?

Jos tuulivoimakiima on yltynyt jo riittävän kovaksi voisivat molemmat kunnat harkita pystyttävänsä nämä jättikokoiset tuulivoimalat keskustojensa tuntumaan; molemmista kunnista löytyy riittävästi peltoaukeaa useammankin tuulivoimalan rakentamiseen; samalla toteutuisi vielä huomattavasti paremmin imagon ja ilmastoystävällisyyden nostohanke kun voimalat olisi sijoitettu avain valtatien tuntumaan ja lähemmäs asutusta.

Ja koska kaikki nyt tuntuvat yhteen ääneen huutavan, ettei voimaloista aiheudu juurikaan haittaa niin miksi ihmeessä niitä ei rakenneta kunnan keskustan tuntumaan, jossa olisi koko infra jo valmiina? Siihen vaan myllyt pyörimään keskustan pelloille jos niistä ei haittaakaan kenellekkään koidu. Haluan vielä huomauttaa että laki ei edellytä tuulivoiman rakentamiselle mitään esteitä sille, kuinka lähelle esimierkiksi asutusta sitä voidaan rakentaa. Vai toimiiko tässäkin vanha sanonta ”pois silmistä, pois mielestä” ?

Lopuksi haluan vielä korostaa etten sinällään vastusta tuulivoimaa; globaali ilmastonmuutos on tosiasia ja pakottaa meidät kaikki miettimään uusi tapoja tuottaa energiaa yhä lisääntyvään tarpeeseen. En kuitenkaan ole täysin vakuuttunut tuulivoiman ympäristöystävällisyydestä, jos tarkastellaan tämänkaltaisen hankkeen koko elinkaarta.

Tästäkin on lähes mahdotonta saada puolueetonta tutkimustietoa. On kuitenkin erityisen tarkkaan harkittavan minne ja milloin uudet tuulivoimapuistot rakennetaan, etteivät jälkipolvet joudu tämän lyhytnäköisen voitontavoittelun maksumiehiksi. Kolsa-Juvansuo ei mielestäni millään kriteereillä mitattuna täytä näitä vaatimuksia.

Tuuli tuo, tuuli vie?