Valtuusto hyväksyi neljä asemakaavan muutosta Kasitien reunamilta – limittyvät valtatien parannussuunnitelmiin

0
Shellin risteys tulee muuttumaan Kasitien risteyssuunnitelmien toteutuessa täysin. Isoja muutoksia tulee myös esimerkiksi siihen, miten kulku Shellin kiinteistölle järjestetään, sillä kulku nykyisistä liittymistä ei sen jälkeen enää onnistu. Suunnitelmien mukaan Shellille kuljetaan rakennettavalta Simmpukkatieltä, johon on liittymä ainakin Ilomäentieltä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaisessa kokouksessaan neljän alueen asemakaavamuutokset, jotka liittyvät keskeisellä tavalla myös Kasitien perusparannus- ja tiesuunnitelmiin.

Tekninen johtaja Mika Raula piti selonteon kaikista kaavaehdotuksista. Hän muistutti, että vaikka asemakaavamuutokset liittyvätkin Kasitien risteyssuunnitteluun ja valtatien perusparannusaikeisiin, niin nyt hyväksyttyihin kaavamuutoksiin sisältyvät suunnitelmat ja muutostyöt ovat kaupungin hankkeita ja investointeja.

MEIJERIN alueen asemakaan muutos koskee aluetta, jota sijoittuu Kasitien, Ukitien, Pilppulantien sekä Poukantien varsille.

Raula nosti merkittävänä muutoksena Meijerin alueen asemakaavan muutoksesta sen, että Kasitien ja Pilppulantien väliin mahdollistuu liikerakentaminen.

– Tästä Meijerin alueen kaavasta saadaan sellainen etu, että sillä päästään hyödyntämään Kasitien reunustojen maa-alueita.

Alueen ilme tulee muuttumaan esimerkiksi siten, että Pilppulantien/Poukantien ja Meijerintien risteykseen tulee kiertoliittymä.

Iso yksittäinen hanke on silta, joka vie Kasitien yli Meijerin alueelta lähelle Keulan nykyistä kauppakiinteistöä. Sillalta liikenne ohjataan uutta Siltatietä pitkin Kauppakadulle aivan nykyistä S-Marketin parkkialueen kirkon puoleista reunaa.

Eurantien, Vihtorinkadun ja Ilomäentien risteysalue tulee muuttumaan melkoisesti. Siihen tulee esimerkiksi kiertoliittymä.

KASITIEN pohjoisen risteyksen alueen asemakaan muutos koskee niin sanottua Sairaalanristeystä eli Kaukolantien ja Kasitien sekä Erik Sorolaisen tien ja Kasitien risteyksen lähialueita molemmin puolin Kasitietä.

Alueen isoimpana muutoksena Raula nosti esiin entisen jätevedenpuhdistamon alueen käyttötarkoituksen muutoksen. Aiemmin kaava mahdollisti siihen vain puukerrostalojen rakentamisen, nyt kaava mahdollistaa myös liikerakentamisen.

– Siinä oli hyvin rajoitettu kaava ja nyt alueen käyttötarkoitus lavenee huomattavasti. Laitilassa ei ole liikerakentamisen tontteja, tämä on kaikista suurin ja tämäkin on vielä pieni.

KASITIEN pohjoistenpuoleisten alueiden asemakaavan muutos koskee Kasitien ja Eurantien risteysaluetta melko laajasti, lisäksi se käsittää myös Eurantien ja Ilomäentien risteysalueen sekä Eurantien ja Vihtorinkadun risteysalueen.

– Tässä alueella on herättänyt paljon kysymyksiä Shellin liittymä.

S-Marketin parkkialueen reunaan aiotaan rakentaa tie, joka vie myös Kasitien ylittävälle sillalle. Sitä pitkin pääsee kulkemaan Meijeritielle.

Raula kuvaileekin Shellin kiinteistön risteysjärjestelyjen olleen kinkkisiä, sillä nykyiset liittymät eivät Kasitien risteyssuunnitelmien toteutuessa ole enää mahdollisia. Lisäksi esimerkiksi Shellin parkkialue, joka nyt palvelee raskasta liikennettä, tulee jäämään liikennealueen alle. Hyväksytyssä kaavamuutoksessa Shellin kiinteistölle on rakennettu kokonaan uusi kulkuyhteys.

Merkittävä muutos on sekin, että Eurantien ja Vihtorinkadun sekä Ilomäentien risteyksen lähellä olevien omakotitalojen kaavamerkintä on muutettu sellaiseksi, että jos alueella tehdään kiinteistökauppoja, kaupunki voi käyttää etuosto-oikeutta ja kiinteistöt muuttuvat saman tien liiketonteiksi. Raula kertoi, ettei vastaavaa kaavamerkintää ole koskaan ennen Laitilassa käytetty.

Meijerintien ja Pilppulantien/Poukantien risteykseen on suunnitteilla kiertoliittymä. Lisäksi Meijerintien päähän on tarkoitus rakentaa silta, josta pääsee Kasitien yli.

HARTIKKALAN alueen asemakaavan muutos koski kolmea korttelia, joista kaksi sijoittuu Ukintien reunaan Garpintien molemmin puolin ja kolmas Garpintien Kasitien puoleiselle reunalle ja ulottuen Hartikkalantiehen asti.

– Tokmannin ja sen viereiselle tyhjälle tontille ei ole tulossa muutoksia, paitsi että risteysjärjestelyt muuttuvat niin, että siihenkin tulee kiertoliittymä. Garpintien toisella puolella oleva tontti on yksityisessä omistuksessa, mutta katsotaan, mitä siihen tulee. Kaavamerkintä mahdollistaa siihen muun muassa liikennepalvelumyymälän, Raula avasi.

Hartikkalantien ja Garpintien kulmaukseen jäävällä alueella sijaitsee yksityisten maanomistajien kiinteistöjä, mutta kaavassa niiden merkintä on muutettu AL-merkinnäksi, joka sallii niin asuinrakennukset kuin liikerakennuksetkin. Jossain vaiheessa alueella siis voi olla omakotitalojen sijaan liike- tai toimistorakennuksia.

Kaavamuutokset hyväksyttiin valtuustossa ilman isompaa keskustelua.