Iltavastaanottoja kaivataan

0

Vakka-Suomen sairaalassa alkoi kesäkuussa kiinnostava kokeilu. Silmäpoliklinikalla aloitettiin iltavastaanotot kerran kuukaudessa.

Kokeilu sai alkunsa kahden hoitajan aloitteesta. Silmäpoliklinikalla työskentelevät hoitajat halusivat helpottaa työikäisten asiakkaiden sekä päivätyötä tekevien lapsipotilaiden vanhempien tilannetta. Päiväkäynnit sairaalassa rasittavat erityisesti niitä asiakkaita, jotka joutuvat käymään säännöllisesti poliklinikalla tutkimuksissa. Kaikissa ammateissa ei ole helppo lähteä kesken työvuoron hoitamaan omia asioitaan ja osa kokee myös kiusallisena kertoa työpaikalla käynneistään.

Iltavastaanotoista on tullut poliklinikalle paljon myönteistä palautetta. Myös hoitajat itse ovat olleet niihin tyytyväisiä. Heidän kokemuksensa mukaan työhön pystyy ilta-aikaan keskittymään päivää paremmin, kun puhelimet eivät soi ja sairaalaympäristökin rauhoittuu.

Julkisen puolen terveydenhoito keskittyy yleensä päivätoimintaan. Tähän on toki selkeä syykin: resurssit harvoin riittävät iltatoimintaan. Lisäksi iltavastaanotot voivat lisätä asiakasmäärää ja julkisen terveydenhuollon paineita, joita tällä hetkellä on muutenkin. Iltavastaanotoista on kuitenkin keskusteltu julkisella puolella vuosikausia ja useissa kunnissa niitä on kokeiltukin. Laitilan terveyskeskuskin aloitti helmikuussa 2018 lääkärin ja sairaanhoitajan iltavastaanotot kiireettömän ajan potilaille.

Iltavastaanotot koetaan kunnissa kalliiksi, mutta ne saattaisivat jopa vähentää kustannuksia. Jos potilaat hakeutuisivat ajoissa vastaanotolle, varhaisempi hoito saattaisi ennaltaehkäistä sairauden pahenemisen ja kalliimmat hoidot. Iltavastaanotolle ihmiset ehkä hakeutuisivat helpommin.

Tästä syystä on toivottavaa, että tuleva hyvinvointialue tarjoaa myös iltavastaanottoja.

Teija Uitto