Julkinen velka on välttämättömyys

0

Niin eduskunnassa kuin kuntien valtuustoissa talouden velasta kuulee voivottelua. Tämän voivottelun taustalla on kansalaisten hyvinvoinnin ”jarruttelu”, todennäköisesti.

Julkinen velka on niin valtiolle kuin yksittäiselle kunnalle välttämättömyys. Julkista velkaa otetaan, siksi että kansalaiset ja kuntalaiset saisivat heille vähintään ainakin lainmukaisia palveluita.

Julkista velkaa on lähes kaikilla OECD:hen lukeutuvilla valtiolla, joiden velat ovat viime vuosina olleet kasvusuunnassa. Suomi ei ole OECD-maiden kärkipäässä julkisessa velassa. Kunnista poikkeuksen tekee Helsinki velan suhteen, mutta maamme muut kunnat ja kaupungit ovat joutuneet rakentamaan palveluita lähes aina velkarahalla, koska verotulot ja maksutulot eivät ole riittäneet.

Julkista velkaa on kahdenlaista. On investointeihin otettua velkaa, jolloin rakennetaan jotain uutta, ja usein myös vanhan tilalle. Tällä on useimmiten alueelle tai paikkakunnalle myös työllistävä ja samalla muu taloutta vaurastuttava vaikutus.

Lisäksi tällä velalla tuotetaan palveluita kansalaisille. Jos julkista velkaa joudutaan ottamaan päivittäisiin kuluihin, ”syömävelkaa”, niin silloin ”nakerretaan” julkisen talouden pohjaa.

Tämä on tullut muutamien niin sanottujen kriisikuntien ongelmaksi. Tähän velanottoon on usein syyt syvemmällä, kuin itse ”holttitomassa” velanotossa.

Julkinen velka poikkeaa kotitalouden velasta oleellisesti. Kun valtion velka erääntyy, niin otetaan uutta lainaa ja maksetaan erääntynyt pois. Näin suurin piirtein toimii kuntien velka. Kotitalouksissa on tarkoitus saada velka pois kokonaan, kun julkinen velka pyörii mukana vaikka maailman ”tappiin” saakka.

Tämänhetkinen korkokanta puolustaa julkista velanottoa, koska korko pyörii niin sanotusti miinuskorolla eli velasta saadaan korkoa. Eikä kuten yleensä, jolloin velasta maksetaan korkoa. Miten kauan tällainen ”miinuskorko” jatkuu, niin siihen löytyy kaikenlaisia ennustajia.

Yksi varma asia on se, että jos julkinen sektori eli valtio ja kunnat eivät ottaisi julkista velkaa omiin hankkeisiin, niin koko yhteiskunnan rakenteet taantusivat.

Pertti Pokki (SDP) Laitila