Kaupunginhallitus pyytää lausuntoja Kaukolankodin tilaratkaisusta – Vaihtoehtoina remontti ja laajennus, uudisrakennus tai tilojen vuokraaminen

0
Kaukolankodin vanhainkodin laitospaikat halutaan muuttaa tehostetun palveluasumisen paikoiksi. Kuva: Marttiina Sairanen

Laitilan kaupunginhallitus päätti maanantain kokouksessaan esittää lausuntopyynnön Kaukolankodin tilaratkaisusta tekniselle valiokunnalle, sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, vanhusneuvostolle sekä Pyhärannan kunnalle ja Rauman kaupungille.

Kaukolankodin laitoshoitopaikat on kaupunginvaltuuston päätöksellä päätetty muuttaa tehostetun palveluasumisen paikoiksi. Jotta palvelumuutos pystyttäisi tekemään niin, että se palvelee olemassa olevia tarpeita mahdollisimman hyvin, on Kaukolankodin tilaratkaisusta tehty kattava selvitys.

Selvityksen mukaan on kolme vaihtoehtoista ratkaisua Kaukolankodin tilojen suhteen: nykyisten tilojen saneeraus ja laajennus, uusien korvaavien tilojen rakentaminen omaan taseeseen tai tilojen hankinta vuokraamalla.

Kaukolankodin saneerauksen kustannukseksi on arvioitu noin 3,4 miljoonaa euroa ja palvelumuutoksessa tarvittavan laajennusosan kustannukseksi noin 2,8 miljoonaa euroa. Näin ollen kokonaiskustannus olisi 6,2 miljonaa euroa.

Uudisrakennuksen rakentamiskustannukset taas olisivat n. 8,2–10 miljoonaa euroa. Laskennallisesti 8,2 miljoonan euron hanke 20 vuoden maksuajalla ja 1,5 prosentin korolla antaisi pääomavuokran osuudeksi ensimmäisenä vuonna 533 000 euroa, josta se lähtisi laskemaan vuosittain. Tämän lisäksi ylläpitovuokra olisi 115 200 euroa. Tulevalla korkotasolla sekä hankkeeseen valittavalla laatu- ja mitoitustasoilla on merkitystä hintaan ja vuokratasoon.

Kustannusnäkökulman lisäksi vanhojen tilojen remontoinnissa tai vaihtoehtoisesti uusiin tiloihin siirtymisessä on omat vaikutuksensa toiminnallisesti. Lausuntokierroksen jälkeen kaupunginhallitus käsittelee asiaa uudelleen ja antaa ehdotuksensa kaupunginvaltuustolle.

Fakta

  • Kaukolankoti on Laitilan, Pyhärannan ja Rauman omistama 52-paikkainen vanhainkoti.
  • Laitila omistaa 38, Pyhäranta 11 ja Rauma 3 asukaspaikkaa.
  • Tulevaisuuden suunnitelmissa tavoitteena on nostaa asukaspaikkojen määrä 60:een.
  • Kaukolankoti tarjoaa nykyisellään vanhuksille ympärivuorokautista pitkäaikais- ja lyhytaikaishoitoa.