Laitilan kaupunki aikoo palkata oppisopimuksella ulkomaisia hoitajia – Winnova kartoittanut yhteistyömahdollisuuksia useiden tahojen kanssa

0
Muun muassa Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja KT Kuntatyönantajat esittivät viime vuonna yhdessä huolensa siitä, että hoiva-alalle valmistuvien määrä jää kauas alan tarpeesta.
  • Yhteistyöhanke Winnovan kanssa toteutuu, mikäli siihen sitoutuu riittävästi sosiaali- ja terveysalan työnantajia.
  • Kansainvälistä hoiva-alan osaajatuontia koskevan selvityksen mukaan 11 Satakunnan ja Vakka-Suomen alueen sote-työnantajaa arvioi tarvitsevansa yli 100 ulkomaista hoitajaa.

Laitilan kaupunki aikoo palkata oppisopimuksella neljä ulkomaista lähihoitajaa, joiden on tarkoitus aloittaa työnsä Laitilassa ensi elokuussa. Kyse on yhteistyöhankkeesta Länsirannikon Koulutus Oy Winnovan kanssa.

– Tässä on kyse vielä hyvin alkuvaiheessa olevasta hankkeesta, jossa on ensin kartoitettu 11 sosiaali- ja terveysalalla toimivan työnantajan kanssa sitä, millaisia tarpeita heillä olisi saada ulkomaisia hoitajia, taustoittaa johtaja Teija Harju Winnovan työelämäpalveluista.

Harju kertoo selvitykseen osallistuneiden sote-alan työnantajien arvioineen, että ne tulevat tarvitsemaan lähivuosina 122 ulkomaista hoitajaa.

– Tässä hankkeessa konkretisoituu työperäisen maahanmuuton tarve ja työntekijäpula, josta Vakka-Suomessakin on paljon puhuttu.

HOIVA-ALA on Harjun mukaan monestakin syystä muutosvaiheessa.

– Hoivan tarve lisääntyy, kun ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa. Lisäksi hoiva-alalla työskentelevien ikärakenne on sellainen, että alalta tulee poistumaan lähivuosina paljon työntekijöitä.

Harju muistuttaa, että hoiva-ala tulee tarvitsemaan lähitulevaisuudessa lisää työntekijöitä myös muun muassa muuttuvan hoitajamitoituksen vuoksi.

– Tämä hanke on ajoitettu niin, että pystymme vastaamaan kasvavaan hoitajakysyntään. On tärkeää, että ennakoidaan muuttuva tilanne.

”hankkeessa konkretisoituu työntekijäpula, josta Vakka-Suomessakin on paljon puhuttu.”

HARJUN mukaan vastaavia hankkeita on toteutettu muualla Suomessa, mutta Winnovassa ja Vakka-Suomessa kyse on pilottihankkeesta.

– Odotettavaa on, että tämänkaltainen oppilaitosten ja työnantajien yhteistyö työntekijäpulan helpottamiseksi tulee lisääntymään.

Hän kertoo, että Winnovassa on suunnitteilla vastaava yhteistyöhanke metallialan yritysten kanssa.

– Myös metallialaa vaivaa Vakka-Suomessa osaajapula ja jotakin pitää tehdä, jotta alan yrityksiin saada työntekijöitä.

JOHTAJA Teija Harju Winnovan työelämäpalveluista kertoo Laitilan olevan kartoitukseen osallistuneista tahoista ensimmäinen, joka on tehnyt päätöksen hankkeeseen sitoutumisesta.

– Odottelemme nyt muiden yhteistyötahojen päätöksiä, koska tämä kansainvälisen hoiva-alan osaajatuonnin hanke toteutuu vain, mikäli mukaan lähtee riittävästi työnantajia.

 

Edellytyksenä hoiva-alan pohjakoulutus

Lähihoitajan oppisopimuskoulutukseen valittavilta edellytetään hoiva-alan pohjakoulutusta. Sopimuksen mukaan Winnova järjestää koulutukseen valittaville lähtömaassa koulutuksen, joka on pituudeltaan noin 400 tuntia. Lähtömaassa tapahtuva koulutus toteutunee pitkälti verkko-opintoina.

– Koulutus sisältää muun muassa suomen kielen opetusta, ammattisanastoa sekä yleistä tietoutta Suomesta, esimerkiksi liittyen kulttuuriin, asumiseen ja palveluihin. Lisäksi opiskelijoiksi valitut saavat tietoa tulevista sijaintikunnistaan, avaa johtaja Teija Harju Länsirannikon Koulutus Oy Winnovan työelämäpalveluista.

Winnova vastaa myös oppisopimuskoulutukseen valittavien lisä- ja täydennyskoulutuksesta Suomessa. Oppisopimuskoulutus tapahtuu pääosin työpaikalla, jossa opiskelija tekee tutkintoon liittyviä työtehtäviä. Lisäksi osaamista täydennetään teoriaopinnoilla.

Sopimuksen mukaan Laitilan kaupunki osallistuu hakijoiden haastatteluihin ja vahvistaa henkilövalinnat hyväksytyksi. Oppisopimuspaikan lisäksi kaupunki sitoutuu tarjoamaan tarjoaa tulijoille työyhteisön tuen sekä apua uuteen asuinpaikkaan asettumisessa.

Ulkomaisten oppisopimushoitajien koulutus lähtömaassa maksaa kaupungille 3 000 euroa, mikäli koulutukseen osallistuvia on Satakunnan ja Vakka-Suomen alueella vähintään 50.

Laitilassa on vahva työperäisen maahanmuuton kulttuuri ja Harju, uskoo, että Vakka-Suomen alueella on itse työpaikan lisäksi muitakin vetovoimatekijöitä.

– Valtteja ovat esimerkiksi edulliset asumiskustannukset, helpot yhteydet, turvallisuus ja rauhallisuus.