Keskusta-alueen viihtyisyyttä ja turvallisuutta halutaan parantaa

0
Laitilan ympäristöpäällikkö Tuija Kailaste pitää ensiarvoisen tärkeänä, että kaupunkilaisilta saadaan palautetta suunnitteilla olevista hankkeista.

Laitilassa on parhaillaan käynnissä kolme toisiinsa nivoutuvaa hanketta, joilla pyritään sekä parantamaan keskusta-alueen viihtyisyyttä ja turvallisuutta että lisäämään kävellen ja pyöräillen tapahtuvaa liikkumista.

Hankkeet ovat eri vaiheissa: Sirpunpuiston kehittämiseen ja kunnostukseen liittyvä hanke on päässyt jo hyvään vauhtiin, kestävän liikkumisen edistämisohjelma on ottanut ensiaskeleensa ja kaupungin keskusta-alueen kehittämishanke on hyvässä suunnitteluvaiheessa.

– Useampien hankkeiden linkittyminen toisiinsa lisää niiden vaikuttavuutta, kuvaa Laitilan ympäristöpäällikkö Tuija Kailaste .

Hankkeita yhdistää sekin, että niissä tärkeässä roolissa on kaupunkilaisten osallistaminen sähköisten kyselyjen kautta.

– Haluamme kuulla kaupunkilaisten mielipiteitä, toiveita ja ehdotuksia.

Kailaste toteaa, että hankkeissa erilaiset avustukset ovat usein merkittävässä roolissa.

– Kun kunnan omarahoitusosuus on puolet tai kolmasosa kustannuksista, niin onhan tuen osuus hyvin merkittävä kokonaisuuden kannalta.

Esimerkiksi Sirpunpuiston kehittämis- ja kunnostushankkeeseen Laitila sai keväällä 70 000 euron avustuksen Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

– Samankokoisen summan kaupunki tulee itse osoittamaan hankkeelle eli yhteensä Sirpunpuistoon tullaan satsaamaan 140 000 euroa.

SIRPUNPUISTON alueella on jo ennestään ollut kuntoilureitti, mutta se oli päässyt huonoon kuntoon. Kesän ja syksyn aikana reitti on kunnostettu ja valaistun reitin osuutta on entisestään laajennettu.

– Valaistus saadaan lähiaikoina valmiiksi. Sen jälkeen tasoitetaan kunnostetun reitin hiekkapinta, Kailaste selvittää.

Alueella on tehty myös kuivatustöitä, jotta puistossa olisi mahdollista liikkua eri vuodenaikoina. Reitin varrelle on tehty tulipaikka ja lähelle parkkialuetta pystytetty grillikatos. Kailaste kertoo Sirpunpuiston suunnittelussa olleen alusta lähtien ideana, että puisto palvelee kaupunkilaisia mahdollisimman kattavasti.

Sirpunpuiston aluetta on tarkoitus kehittää edelleen.

– Kaupunkilaisiltahan kerättiin sähköisellä kyselyllä Sirpunpuistoon liittyviä ideoita, joita saimmekin paljon, Kailaste kertoo ilahtuneena.

Alueelle on suunniteltu ainakin koirapuistoa sekä skeitti- ja rullalautailupuistoa.

– Sinne on kaavailtu myös leikkipuistoa lapsille, hän kertoo.

VIIME KESÄNÄ Laitilan kaupunki käynnisti kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman. Siinä on tarkoituksena luoda suuntaviivat, joilla edistetään kestävää – kävellen ja pyöräillen tapahtuvaa – liikkumista kaupungissa.

Myös tähän hankkeeseen liittyen kaupunki toteutti sähköisen kyselyn.

– Vastausten perusteella kartoitettiin asukkaiden liikkumistottumuksia, asenteita sekä tyytyväisyyttä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteisiin. Kyselyyn saimme reilut 200 vastausta, mikä on Laitilan kokoisessa kaupungissa paljon. Hienoa on sekin, että noin puolet vastauksista tuli keskustan alueelta ja puolet kylistä eli saimme kattavasti tietoa.

Kailaste kertoo, että hankkeen tavoitteena on luoda sellaiset puitteet, jotka vähentävät yksityisautoilua.

– Toivomme, että tulevaisuudessa ihmiset yhä enenevissä määrin liikkuvat Laitilassa kävellen ja pyöräillen, muun muassa työ- ja koulumatkoja. Nyt Laitilassa pyöräillään paljon vapaa-ajalla ja se on hyvä pohja.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmassa pohditaan muun muassa pyöräilyolosuhteita. Hankkeeseen liittyen joukko asiantuntijoita on tutustunut Laitilaan.

– He ovat huomioineen esimerkiksi viihtyisyyttä, turvallisuutta ja helppokulkuisuutta.

Laitilan kaupunki jatkaa kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaa yhteistyössä WSP Finland Oy:n kanssa saatujen tulosten perusteella.

KAHTEEN edelliseen hankkeeseen linkittyy myös Laitilassa suunnitteilla oleva kaupungin keskusta-alueen kehittämishanke.

– Siinä tavoitteena on luoda keskusta-alueesta nykyistä viihtyisämpi ja myös panostaa liikenneturvallisuuteen.

Eri työryhmissä on nyt pohdittu sitä, millaiselta Laitilan keskustan katunäkymät voisivat tulevaisuudessa näyttää.

– Monissa kunnissa on tehty jo vastaavista lähtökohdista keskusta-alueen muutostöitä ja lukuisilla paikkakunnilla on samanlainen pohdinta parhaillaan menossa. Meillä on paljon havainnekuvia ja kuvia erilaisista ratkaisuista.

Laitilan keskustaan ollaan parhaillaan uusimassa katuvalaistusta.

– Valaistustakin pohditaan nyt osana tätä keskusta-alueen kehittämiskokonaisuutta.

KESKUSTA-ALUEEN muutostöille on sikäli otollinen hetki, että keskustassa aletaan uusia kaukolämpöverkkoa ja katuja kaivetaan sen vuoksi ylös.

Kailaste kertoo, että mietinnässä ovat olleet muun muassa hidaskatu-tyyppiset ratkaisut. Hidaskatu ei tarkoita töyssyjen rakentamista tiehen, vaan nopeuksien laskemiseen ja turvallisuuden lisäämiseen käytetään keinoja, jotka parhaimmillaan myös lisäävät viihtyisyyttä.

– Voidaan esimerkiksi käyttää erilaisia kiveyksiä tai isoja istutusruukkuja.

Myös keskusta-alueen kehittämisessä tullaan kuulemaan kaupunkilaisten mielipiteitä ja ehdotuksia.

– Haluamme kokeilla erilaisia ratkaisuja ja vaihtoehtoja ja kuulla niistä kaupunkilaisilta mielipiteitä. Tavoitteena on saada selville, mistä tykätään ja mistä ei tykätä.