Laitila eri linjoilla Uudenkaupungin kanssa Pitkäjärven rantarakentamisesta

0
Laitila katsoo Uudenkaupungin osoittaneen Pitkäjärven rantaan loma-asunnoille rakennuspaikkoja enemmän kuin maakuntakaava sallii. Arkistokuva.

Uudenkaupungin kaupunki on pyytänyt Laitilan kaupungilta lausuntoa Kalannin alueen osayleiskaavan ehdotusvaiheesta. Lausuntoa Uusikaupunki pyytää, koska kaavaa koskeva alue ulottuu Laitilan rajalle. Kaava-alueella sijaitsee myös Pitkäjärvi, jonka poikki kulkee Uudenkaupungin ja Laitilan välinen raja.

LAITILA näkee ristiriitaisena, että Uusikaupunki on kaavassa osoittanut Pitkäjärven rantaan uusia rakennuspaikkoja aivan suojelualueen reunaan. Laitila katsoo, että Lounais-Suomen ympäristökeskuksen antama suojelupäätös Pitkäjärven luonnonsuojelualueesta estää ranta-alueelle sijoittuvan lomarakentamisen.

Laitilan näkemyksen mukaan Pitkäjärven rantaan luonnonsuojelualueen välittömään läheisyyteen osoitetut uudet rantarakennuspaikat eivät tue osayleiskaavan tavoitteita suojella luonnonsuojelualueelle osoitettuja luontoarvoja.

Uusikaupunki on osoittanut Pitkäjärven rantaan uusia rakennus-paikkoja aivan suojelualueen reunaan.

LISÄKSI Laitila nosti esiin jo kaavaluonnoksesta vuonna 2019 antamassaan lausunnossa, että Uusikaupunki on osoittanut Pitkäjärven rantaan loma-asunnoille rakennuspaikkoja enemmän kuin maakuntakaava sallii. Laitila huomauttaakin, että erilaisten mitoitusperusteiden käyttäminen lomarakennuspaikkoja määrittäessä asettaa Laitilan puolella olevat Pitkäjärven ranta-alueiden maanomistajat eri asemaan Uudenkaupungin alueella olevien maanomistajien kanssa.

Pitkäjärvi on 85 hehtaarin kokoinen järvi. Sen rannoille on rakennettu toistakymmentä loma-asuntoa, joista osa sijaitsee Laitilan ja osa Uudenkaupungin puolella.